androblastom sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte androblastom kelimesinin manası:

 1. Testiste nadir görülen, mikroskobik olarak fetal testis görünümünde epiteliyal, stromal, karışık ve yaygın tipleri bulunan tümör. Epiteliyal tiplerin içerisinde Sertoli hücreleri bulunduğundan dişileşme görülebilir, gonadal stromal tümör, tübüler adenom, Pick tübüler adenomu, Pick testiküler adenomu.
 2. Arenoblastom.

androblastom ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Lieberkühn kriptleri: İnce ve kalın bağırsakta bağ doku içerisinde kadeh hücreleri, enteroendokrin hücreler, Paneth hücreleri ve membranöz hücrelerinin bulunduğu epiteliyal çöküntüler. Devamını Oku

 • testis gelişimi: Embriyoda krista genitalislerde germinatif epitel hücrelerinin mezenkime doğru gonadal kordonlar yapması ve gonadal kabartının mezenkimi ise Leydig hücrelerini oluşturması. Doğum sonrası dönemde tubulus seminiferuslar biçimlenerek ilk olarak kıvrımlı sonra ise düz bir durum alarak rete testis olarak bilinen borucuklar aracılığıyla duktuli efferentes testislere açılırlar. Devamını Oku

 • androjen bağlayıcı protein: Sertoli hücreleri tarafından üretilen ve testis tubuluslarında bulunan, androjenle bağlanabilen protein. Folikül uyarıcı hormon, androjen-bağlayıcı proteinin üretimini artırmak suretiyle sperma yapımını düzenler. Devamını Oku

 • ovogenez: Fetüste krista genitalis ve sölom epitelinden, epiteliyal gonadal kordonlar h Devamını Oku

 • embriyonel karsinom: Embriyonel epitelden köken alan hayvanlarda nadir görülen kötücül bir testis tümörü, embriyonel testis karsinomu. Devamını Oku

 • amiloid içeren odontojenik tümör: Dişi oluşturan epitelden köken alan, ender olarak köpek ve kedilerde görülen, tümöral epitel hücreleri arasında değişen miktarlarda amiloid matriks içeren bir tümör, kalsifiye epiteliyal odontojenik tümör. Devamını Oku

 • hidrosel: Sulutorba Tunika vaginalis testis’te seröz sıvı birikimi sonucu skrotumun ağrısız şişliği. Bulunduğu tarafta şiddetli testis dejenerasyonuna neden olur. Devamını Oku

 • bellek hücreleri: Bağışıklık hafızasından sorumlu hücreler. Antijenlere ilk defa maruz kalınca çoğalmaları sınırlı olan uzun ömürlü B hücreleri ve T hücreleri. Hafıza hücreleri. Uyarı sonucu çoğalan T-lenfositlerle uzun ömürlü olan kimi B-lenfositlerin Devamını Oku

 • kıvrıntılı tohum borucukları: Testis lopçuklarında kör uçlarla başlayan, çok sıralı hücrelerden oluşan, çok sayıda spermatogonyumlarla az sayıda Sertoli hücrelerini içeren spermanın yapıldığı kıvrımlı borucuklar, tubulus seminifer konvolutus, tubuli seminiferi kontorti. Devamını Oku

 • allantois: Embriyonik gelişim sırasında korionla amniyon tabakaları arasında uzanan fetal ve içinde fetal idrar niteliğinde allantois sıvısının bulunduğu yavru zarı ve kesesi. Sucuk derisi. Devamını Oku

 • sieve out: Verb1. separate or remove; “The customer picked over the selection” (synonym) pick over (hypernym) choose, take, select, pick out Devamını Oku

 • mukozal lenfoit doku: Sindirim, solunum ve ürogenital sistemin mukozalarında mukozal bağışıklığın oluşumunu sağlayan ve M adı verilen membranöz hücreleri içeren lenf foliküllerinin bulunduğu yaygın lenfoit doku. Devamını Oku

 • glomeruler lipidozis: Glomerulusta yumakta lipit içeren iri köpük hücreleri olarak da adlandırılan makrofajların bulunması. Herhangi bir hastalığa ilgili özel ve önemli bir mikroskobik bulgu değildir. Devamını Oku

 • er bezi: Erkeklik hormonunu oluşturan erkek cinsiyet bezi, husye, haya, testis. Skrotum içerisinde birleşik tübüler bezlerden oluşan, spermanın yapıldığı kanalcıklarla bunlar arasında yer alan interstisyel hücrelerin bulunduğu organ, testis, didimis, haya, husye, Devamını Oku

 • tekrarlayan kornea erozyonu sendromu: Köpeklerde, özellikle Bokser ırkında, kronik, yüzeysel, inatçı, iyileşmeyen, korneada oluşan derin epitel kaybı. Bazal epitel hücrelerinin alttaki stromaya veya bazal laminaya yeterince yapışık olmamasından kaynaklanır, bokser ülseri, refraktör ülser, köpeklerde epiteliyal-stromal distrofi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar