anesthesized sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte anesthesized kelimesinin manası:

 1. Uyuşturdu

anesthesized ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • büklüm: Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, kıvrım Örnek: Yırtılmış atılmış o kâğıtlar ki hayatım / Her parçası, her büklümü üstünde adın var. M. C. Kuntay Dönemeç, viraj. Akarsu yatağının, az eğimli koyak tabanlarında ve Devamını Oku

 • elektrikli ısıtıcı: Elektrik enerjisinin oluşturduğu ısıyı çevreye yayan araç. Direnç gören elektrik akımının oluşturduğu ısıdan yararlanan ısıtıcı aygıt. Devamını Oku

 • biyotik komünite: Bitki ve hayvanların oluşturduğu birlik. Belli bir çevredeki canlıların oluşturduğu birlik. Devamını Oku

 • biyotik komünite: Bitki ve hayvanların oluşturduğu birlik. Belli bir çevredeki canlıların oluşturduğu birlik. Devamını Oku

 • cıvalı alaşım: Cıvanın başka bir metalle oluşturduğu alaşım. Cıvanın başka bir metalle oluşturduğu alaşım. Devamını Oku

 • nükleokapsit: Virüsün dış örtüsü olan proteinle, nükleik asidinin birlikte oluşturduğu yapı. Bazı virüslerdenükleokapsit lipoprotein bir zar içinde, diğerlerinde çıplak olur. Kapsitle birlikte nükleik asidin oluşturduğu virüs yapısı. Devamını Oku

 • hidrosfer: Su yuvarı. (Yun. hydor: su; sphaira: küre) Yeryüzündeki denizleri, gölleri, akarsuları ve taban sularını kapsayan bölge. Devamını Oku

 • kulüp: Görüşme, konuşma, okuma, spor yapma vb. amaçlarla yalnız üye olanların toplandıkları yer Örnek: İkisi de şehrin satranç kulübü üyelerindendir. S. F. Abasıyanık Spor kulübü Kişilerin, toplulukların oluşturduğu grup. Devamını Oku

 • kumul: Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi, eksibe. Çöl gibi, geniş ve kaim kum örtüsüyle kaplı, kuru ve çıplak alanlarda rüzgârların oluşturduğu, sanki devinimi durmuş dalgalı deniz yüzünü andıran, Devamını Oku

 • beyaz pulpa: Dalakta, lenfosit ve antijen tanıtıcı hücrelerin, arteriyollerin çevresinde oluşturdukları bölge. Dalakta lenf folikülleri ve lenfoid dokunun oluşturduğu kordonlar. Beyaz pulpada T ve B Lenfositler, plazma hücreleri, makrofajlar ve antijen sunan Devamını Oku

 • asal değişken: (Çok değişkenli istatistik) p değişkenin oluşturduğu X kümesinin u doğrusal birleşimleri ile q değişkenin oluşturduğu Z kümesinin v doğrusal birleşimleri arasındaki ilişki katsayıları, (…) biçiminde verildiğinde u ve v’deki değişkenlerin her biri. Devamını Oku

 • traktus mamillotalamikus: Corpus mamillare’den thalamus’a giden liflerin oluşturduğu yol. Corpus mamillare’den thalamus’a giden liflerin oluşturduğu yol.Dgr.: anat. tractus mamillothalamicus Devamını Oku

 • döllenme borusu: Spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp. Spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp, fertilizasyon borusu. Devamını Oku

 • muskulus multipennatus: Birden fazla musculus bipennatus’un oluşturduğu kas. Birden fazla m. bipennatus’un oluşturduğu kas.Dgr.: anat. musculus multipennatus Devamını Oku

 • dikeç: Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan demir. Kazık, sırık, ağaç çubuk. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar