ani gama ışınımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ani gama ışınımı kelimesinin manası:

 1. Bir fisyon tepkimesinde anî olarak ortaya çıkan gama ışınımı.

ani gama ışınımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ani nötronlar: Bir fisyon tepkimesinde anî olarak oluşan nötronlar. Devamını Oku

 • ani nötron kesri: Fisyon başına ortalama ani nötron sayısının, fisyon başına toplam ortalama nötron sayısına oranı. Devamını Oku

 • ani kritik: Bir nükleer zincir tepkimesinde, çoğalma etkeninin çok kısa süreli olarak 1’e eşit olması. Devamını Oku

 • birincil fisyon verimi: Belirli bir nüklidi, herhangi bir beta ya da gama bozunmasına uğramadan önce oluşturan fisyon verimi. Devamını Oku

 • gama glutamil transferaz: Amino asit + Glutatyon -> gama-glutamil-amino asit + sisteinilglisin reaksiyonunu katalize ederek kimi amino asitlerin plazma zarından taşınmasını sağlayan başlıca böbrek, karaciğer, safra kanalları ve pankreasta bulunan, karaciğer hastalıklarında ve kolestazda serum düzeyi yükselen enzim, GGT, gama-glutamil transpeptidaz. Devamını Oku

 • fisyon parçaları: Nükleer fisyon sonucu açığa çıkan kinetik enerjili yeni fisyon parçaları. Devamını Oku

 • gecikmeli nötron kesri: Fisyon başına ortalama gecikmeli nötron sayısının, fisyon başına toplam gecikmeli nötron sayısına oranı. Devamını Oku

 • radyoaktiflik: Radyoaktif olma durumu. Bk. ışımetkinlik Devamını Oku

 • fisyon verimi: Belirli türde fisyon ürünleri oluşturan fisyon kesri. Devamını Oku

 • gama fonksiyonu: (…) Bk. gama işlevi Devamını Oku

 • gama glutamil transpeptidaz: Gama-Glutamil transferaz. Devamını Oku

 • gama: Yunan alfabesinin üçüncü harfi (g). Örtmek, setretmek. Devamını Oku

 • interferon: Hücrelerin virüslere karşı oluşturdukları özel savunma maddesi. Virüslere ya da nükleik asitlere karşı fibroblastlar tarafından oluşturulaninterferon alfa (IFN alfa) veinterferon beta (IFN beta), lenfositler tarafından salgılananinterferon gama (IFN gama) gibi Devamını Oku

 • alfa beta gama yayınlayıcısı: Parçalanmaya uğrayarak alfa, beta, gama ışınları yayınlayan radyonüklid. Devamını Oku

 • vücut ışınımölçeri: Vücudun yaydığı toplam gama ışınımı düzeyini (frenleme ışınımı dahil) ölçmeye yarayan aygıt. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar