animal raising sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte animal raising kelimesinin manası:

 1. Hayvan yetiştirme

animal raising ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • zootechnics: Zootekni, hayvan yetişŸtirme ve evcileşŸtirme Devamını Oku

 • breeding: Doğurma, üreme Yetiştirme Terbiye Devamını Oku

 • wild animal: VahşŸI hayvan, evcil olmayan hayvan, ehlileşŸtirilmemişŸ hayvan, özgün ve doğŸal alanında yaşŸayan hayvan Devamını Oku

 • edification: Zihni ve ahlâki yönden geliştirme, yetiştirme, takviye etme Bilgi verme Devamını Oku

 • gebe kalma oranı: Bir yetiştirme döneminde gebe kalan dişi hayvanların sayısının tohumlamaya ayrılan dişi hayvan sayısına oranı. Devamını Oku

 • viniculture: Şarapçılık için üzüm yetiştirme. Üzümcülük, şaraplık üzüm yetiştirme Devamını Oku

 • arboriculture: Ağaç ve fidan yetiştirme. Fidancılık, ağaç yetiştirme Devamını Oku

 • forcing: Serada yetişŸtirme, turfanda yetişŸtirme Devamını Oku

 • alt ırk: Aynı ırk içinde yetiştirme amacına ve çevreye bağlı kalınarak değişime uğratılmış ve bu yolla ırk içinde özellikle fizyolojik nitelikleri bakımından kalıtsal sapma gösteren hayvan topluluğu. Devamını Oku

 • öğretici: Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik. Öğretme, yetiştirme ve açıklama özelliği bulunan. Devamını Oku

 • hydroponics: İlaçlı su içinde bitki yetiştirme metodu. Suda bitki yetiştirme Devamını Oku

 • hydroponic: Hidroponik, hidroponi (su içinde bitki yetişŸtirme) ile ilgili, toprak yerine besin değŸeri yüksek bir çözelti içinde bitki yetişŸtirme işŸlemi ile ilgili Devamını Oku

 • inarticulate animal: Eklemsiz hayvan, eklemli olmayan hayvan Devamını Oku

 • wildflower: Kır çiçeği. Yaban çiçeğŸi, kır çiçeğŸi, kasıtlı yetişŸtirme olmadan kendiliğŸinden yetişŸen bitki Devamını Oku

 • cultivation: Tarım, ziraat, işŸleme, yetişŸtirme, yetişŸme, terbiye; görgü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar