anti acid coat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte anti acid coat kelimesinin manası:

 1. Asitlere dayanikli örtü

anti acid coat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • long wearing: Dayanikli Devamını Oku

 • bomb proof: Bombaya dayanikli Devamını Oku

 • temperature compensated: İsiya dayanikli Devamını Oku

 • metastable state: Dayanikli durum Devamını Oku

 • lye resistant: Sudkostige dayanikli Devamını Oku

 • chlorine resistant: Klora dayanikli Devamını Oku

 • forbearing: Sabirli, dayanikli, hosgörülü Devamını Oku

 • narki metal: Demir ve silisyumdan oluşan asitlere karşı dirençli bir tür alaşım. Devamını Oku

 • asit dirençli: Asitlere karşı yenim dirençliliği taşıyan. Devamını Oku

 • asit dirençli emaye: Asitlere ve asit çözeltilere karşı yenim direnci olan emaye. Devamını Oku

 • glucoside: Glükosit, enzimler veya seyreltik asitlere maruz kaldıklarında glikoz veren birkaç bileşŸikten herhangi biri (Kimya) Devamını Oku

 • oksidatif deaminasyon: Alfa-Metilaminlerin maruz kaldığı, amino asitlerdeki amino gruplarının amonyak ve keto asitlere ayrılması ile Devamını Oku

 • çinko parmağı: Proteinlerde, bir çinko atomu etrafında bir polipeptit zincirinin katlanmasıyla oluşan yapı birimi. Bu tip yapı birimleri nükleik asitlere bağlanan proteinlerde de bulunur. Devamını Oku

 • metilsülfoksimetan: Sülfür içeren unsurların yapı birimi olarak görev alan, kollajen, hormon ve antikor aktiviteli protein immünglobulin gibi vücudun çeşitli yapı ve bileşiklerinde bulunan, yeni hücre yapımı için amino asitlere sülfür sağlayan bir mineral. Devamını Oku

 • safra asitleri: Safrada bulunan, karaciğerde salgılanan ve safra kesesinde biriktirilen kolik asit gibi asitlere verilen genel ad. Bu tür asitler steroitler olup hidroksil ve karboksil grubu ile sonlanan beş karbon atomlu bir yan zincire sahiptirler. Kolik asit insan safrasında en çok bulunan bir asittir. Diğerleri deoksikolik ve litokolik asitlerdir. Bu asitler safrada serbest bulunmayıp amino asitlere bağlıdırlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar