antidisestablishmentarianism sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte antidisestablishmentarianism kelimesinin manası:

 1. Kiliseyi devletten ayırma görüşŸüne karşŸı olma, kilisenin devlet tarafından tanınması ve desteğŸinin kaldırılmasına karşŸı çıkma (özellikle İngiltere Anglikan kilisesi)

antidisestablishmentarianism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • disestablish: Resmi müessese halinden çıkarmak, kilisenin devletle olan ilişkisini kesmek Kiliseyi devletten ayırmak, kadrodan çıkarmak Devamını Oku

 • serbestleştirme: Dışalım, dışsatım ve sermaye hareketleri üzerindeki her türlü kısıtlamanın kaldırılması veya azaltılması. Ekonomide her türlü devlet müdahalesinin azaltılması veya tamamen kaldırılması ile serbest piyasa düzeneği işleyişinin sağlanması. Devamını Oku

 • subvention: Sübvansiyon, devlet desteği İmdadına yetişme, vardım Devamını Oku

 • collegiate church: Ortak papazlık yönetimindeki kilise, anglikan kilisesi, katolik kilisesi Devamını Oku

 • kısıt: Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşları tarafından kaldırılması. Bunama, mahkûm olma vb. sebeplerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, kısıtlama, hacir. Devamını Oku

 • imprimatur: Baskı ruhsatnamesi (özellikle Katolik Kilisesi tarafmdan verilen). İzin, ruhsat, kilisenin verdiği basma izni Devamını Oku

 • disestablishment: Kiliseyi devletten ayırma Devamını Oku

 • pinositoz: (Yun. pinein: içmek; kytos: boşluk) Endositozla küçük ya da sıvı partiküllerin hücre içine alınması olayı. Yüksek molekül ağırlıklı maddelerin, kolloidal taneciklerin veya ilaç taşıyan lipozomların, hücre zarının dış yüzeyinde oluşan Devamını Oku

 • vatican city: Vatikan şŸehri, Roma şŸehrinin sınırları içerisinde bulunan ve Papa tarafından yönetilen bağŸımsız devlet, Katolik Kilisesi’nin dünyadaki merkezi Devamını Oku

 • endositoz: (Yun. endon: içine; kytos: boşluk) Ökaryot hücrelerin plâzma zarının içeri çökmesi ile bir kesecik içinde dışarıdan madde alınması. Pinositoz, fagositoz. Hücre zarının dış tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir Devamını Oku

 • çekirdek konut: I-Özellikle az gelişmiş ülkelerde yaşayan dar gelirli ailelere devlet desteğiyle sağlanan ve ilerde aile genişledikçe, olanakları arttıkça yeni odalar eklenebilecek biçimde tasarlanan küçük konut türü. 2 – Bir konutun, bir ailenin en az yeterli koşullarda barınmasını sağlayan, bir yaşama ve yatma bölümüyle iş özeklerinden oluşan kesimi. Devamını Oku

 • church of england: Anglikan kilisesi Devamını Oku

 • occultation: Gizleme, karartma, göz önünden kaldırma; tutulma, bir gökcisminin başŸka bir gökcismi tarafından karartılması (Astronomi); saklı olma, gizlenme; gözden kaybolma Devamını Oku

 • ulusallaştırma: Millîleştirme. 1 – Özel iyelikteki ekonomik girişimlerin ya da toprak gibi bir doğal kaynağın, iyeliğinin ve yönetiminin, siyasal, ekonomik ve toplumsal nedenlerle devlet iyeliğine alınarak, toplumun yararına sunulması işlemi. 2 Devamını Oku

 • Doppler genişlemesi: Bir kimyasal tür tarafından ışının hızlı bir şekilde absorplanması veya yayılması sonucu spektral çizgilerin genişlemesi; türün ışık yolundaki hareketine bağlı olarak, dedektör tarafından alınması gereken dalga boyundan biraz daha küçük veya büyük dalga boyu alınır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar