antifascism sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte antifascism kelimesinin manası:

 1. FaşŸIzm karşŸıtlığŸı, faşŸizm düşŸmanlığŸı, dikta yönetim sistemi karşŸıtlığŸı

antifascism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dictatorial regime: Diktatörlük rejimi, dikta yönetimi, despotik yönetim sistemi, tiranlık liderliğŸi Devamını Oku

 • database management system: Veri hazırlama sistemi,veritabanı yönetim sistemi Devamını Oku

 • checks and balances: Yönetim içerisindeki hiç bir organın mutlak güce sahip olmadığŸı bir yönetim içerisindeki sınırlamalar sistemi (ör: ABD Kongresi Yüksek Mahkeme Yargıçlarını ve BaşŸkan’ın kabine üyelerini onaylar) Devamını Oku

 • farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim: Geleneksel hiyerarşiye bağlı olmaksızın toplam kalite yönetim stratejilerinin dikkate alınarak yöneticilerin birlikte çalıştığı bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, etnik yönetim Devamını Oku

 • federalism: Federasyon halinde birleşme sistemi. Sınırlı yönetim gücünü elinde bulundurmaya devam etmekle birlikte farklı devletlerin merkezi bir yönetim altında birleşŸtiğŸi devlet şŸekli; Federalist parti prensipleri Devamını Oku

 • sovietise: Sovyetler BirliğŸi’nin kontrolü altında bulunma; Sovyetler BirliğŸi benzeri bir yönetim sistemi kurma veya onun yönetim modelini alma (ayrıca sovietize) Devamını Oku

 • etnik yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim Devamını Oku

 • etnik merkezli yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi merkezli yönetim, çok merkezli yönetim, hiyerarşi dışı yönetim Devamını Oku

 • coğrafi yönetim: Ana ülke milliyeti egemen olmaktan çıkartılarak yöneticilerin ülke kökenine bakmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çoklu yönetim stratejilerinin karışımı olan bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. çoklu yönetim, etnik yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim Devamını Oku

 • executive information system: Üstyönetim bilisim sistemi Devamını Oku

 • data management system: Veri yönetim sistemi Devamını Oku

 • YBS: Bk. yönetim bilişim sistemi Devamını Oku

 • coğrafi merkezli yönetim: Ana ülke millîyeti egemen olmaktan çıkarılarak yöneticilerin ülke kökenine bakılmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çok merkezli yönetim stratejilerinin karışımı olan bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. çok merkezli yönetim, etnik merkezli yönetim, hiyerarşi dışı yönetim Devamını Oku

 • hierarchical database management system: Basamaklı veritabanı yönetim sistemi Devamını Oku

 • rdbms: İlişkisel veritabanı yönetim sistemi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar