antipod grubu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte antipod grubu kelimesinin manası:

 1. 1959’da kurulup 1960’a kadar faal kalan avusturyalı sanatçı grubu.

antipod grubu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • d grubu: Malın, gönderildiği ülkeye varıncaya kadar ortaya çıkacak bütün harcama ve risklerin satıcının yükümlülüğünde olduğu, sınırda teslim (DAF), gemide teslim (DES), rıhtımda teslim (DEQ), vergileri ödenmemiş teslim (DDU) ve vergileri ödenmiş teslim (DDP) gibi uluslararası teslim biçimlerinin yer aldığı dört ana gruptan biri. krş. C grubu, E grubu, F grubu Devamını Oku

 • açil grubu: Bk. asil grubu Karboksilik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, asil grubu. Devamını Oku

 • e grubu: Satıcının malı alıcının emrine kendi işletmesinde teslim ettiği; teslimden itibaren malla ilgili tüm masraf, risk ile diğer yükümlülüklerin dışalımcı tarafından karşılandığı uluslararası teslim biçimlerinin yer aldığı dört ana gruptan biri. krş. C grubu, D grubu, F grubu Devamını Oku

 • bulunma grubu: Bulunma durumu eki almış bir adın başka bir ad ögesi ile kurduğu kelime grubu. Grubu oluşturan adlar birer kelime grubu da olabilir.bulunma grubu cümlede ve grup içinde ad, sıfat ve zarf görevi yüklenir: Elde bir, yükte hafif pahada ağır, çantada keklik, haftada bir, ayda iki gün, yılda üç ay, evinde hizmetçi, dışarıda hanımefendi (ad); İşin Devamını Oku

 • kelime grubu: Cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan yana getirilmesinden oluşan, yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir nesne veya hareketi karşılayan ve herhangi bir yargı bildirmeyen kelimeler topluluğu. Türkçede ad tamlaması, sıfat tamlaması, birleşik ad, birleşik fiil, edat grubu, zarf grubu, ünlem grubu, unvan grubu gibi Devamını Oku

 • asil grubu: Karboksilik asitten -OH çıkarılması ile teşekkül eden kimyasal grup. Açil grubu. Açil grubu. Devamını Oku

 • yükleme grubu: Yükleme durumu eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu ad ve sıfat görevindeki söz grubu: || Başkanlarını görmek için gelmişler (ad). Evini satmak istemiyor (ad). Çarşıda pazarda gördüğüm insanları tasvir kolay mı? || Marmaradan gelen yolcuyu ta uzaktan anlayan beyaz kubbeler ve minareler (A. H. Tanpınar, Beş Şehir, s. 161) vb. Devamını Oku

 • yükleme grubu: Yükleme durumu eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu ad ve sıfat görevindeki söz grubu: || Başkanlarını görmek için gelmişler (ad). Evini satmak istemiyor (ad). Çarşıda pazarda gördüğüm insanları tasvir kolay mı? || Marmaradan gelen yolcuyu ta uzaktan anlayan beyaz kubbeler ve minareler (A. H. Tanpınar, Beş Şehir, s. 161) vb. Devamını Oku

 • belirtme grubu: Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: “Kalın bir kitabın süslü cilt kapağı” bir belirtme grubudur. Bir kelimenin taşıdığı kavramı daha belirgin duruma getirmek için kullanılan ve tamlamalardan daha geniş olan kelime Devamını Oku

 • isnat grubu: Sıfatların isimden sonra gelmesiyle oluşan ve genellikle deyim olarak kullanılan kelime grubu. Genç köylü kızı eli kınalı, yüreği yaralı (olarak, zarf) şehit kardeşi için gözyaşı döktü vb. Yalın ya da Devamını Oku

 • sülfhidril grubu: Tiyol grubu. Devamını Oku

 • afin dönüşümler grubu: Bk. afin grubu. Devamını Oku

 • dönüşümler grubu: Bir manifolda etki eden Lie grubu. Devamını Oku

 • sıfat fiil grubu: Sıfat-Fiillerin cümlede birlikte kullanıldıkları kelimelerle oluşturduğu grup. Sıfat gibi kullanılan fiil şekilleri ile oluşturulan ve cümle içinde ad, sıfat, özne, nesne, zarf gibi görevler yüklenebilen kelime grubu. Gurupta yüklem görevi Devamını Oku

 • çıkma grubu: Çıkma durumu eki almış bir ad ögesi ile bir sıfat ya da ad soylu başka bir ögenin oluşturduğu ad grubu: Kıldan ince, kılıçtan keskin (Sırat Köprüsü), babadan kalma (mal). İçinden pazarlıklı (adam). Gönülden kopan (yardım). Paradan çok daha önemlisi (sağlıktır). || Bu grup cümlede ad-sıfat ve zarf görevi yapar: Topkapı’dan Edirne kapı’ya kadar giden büyük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar