apparatus urogenitalis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte apparatus urogenitalis kelimesinin manası:

 1. Boşaltım ve üreme aygıtları.
 2. Boşaltım ve üreme aygıtları.

apparatus urogenitalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • üreme izolasyonu: Coğrafik izolâsyonun etkisinde kalan populasyonlara ait bireylerin kalıtsal yapısını tümüyle kapsamayan, ancak üreme davranışında, üreme periyodunda ve üreme organlarında ortaya çıkan değişiklikler. Devamını Oku

 • eşeysiz üreme: Eşey hücreleri oluşturmaksızın, bölünme yoluyla çoğalma. Bir canlının özelleşmiş üreme hücrelerini meydana getirmeden tıpatıp atasına benzer canlıların oluşmasını sağlayan üreme şeklidir. Devamını Oku

 • sexual reproduction: Seksüel üreme, cinsel ilişŸki ile yeniden üreme, dölleme ve üreme Devamını Oku

 • eşeyli üreme: İki bireyin bir araya gelmesini gerekli kılan ve gametlerin birbirleriyle döllenmesini sağlayan üreme biçimi. Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir canlı oluşması. Devamını Oku

 • apparatus digestoryus: Sindirim aygıtları. Sindirim aygıtları. Devamını Oku

 • apparatus respiratoryus: Solunum aygıtları. Solunum aygıtları. Devamını Oku

 • diklin: (Yun. di: iki; kline: yatak) Çiçeğin sadece erkek ya da sadece dişi üreme organlarına sahip olması. Erkek üreme organlarının (andrekeum) ve dişi üreme organlarının (ginekeum) ayrı çiçekler üzerinde bulunması durumu. Devamını Oku

 • deniz taşıtları deneti: Yabancı ülkelerden gelen ya da oralara giden deniz taşıtlarında, ilgili gümrük görevlilerince (koruma memuru) belge ve kayıtların görülüp incelenmesi, kaptana gerekli sorular sorularak sorgu kâğıtlarının doldurulması ve taşıtın yoklanması gibi işler. Devamını Oku

 • filed documents: Dökümanları dosyalayan, referans için kayıtları düzenleyen, kayıtları bir dosya içerisine koyan; korunması ve referans olması için düzenlenen kayıtlar Devamını Oku

 • eşeyli fireme: Eşey hücreleri meydana getirerek erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi ve zigot oluşumu ile başlayan üreme biçimi. Seksüel üreme. Devamını Oku

 • kraliçe arı: Sosyal böceklerde üreme sınıfının bir üyesi. Üreme yeteneğinde olan dişi bazen işçi fertlerden farklı yapıda olur. Arı beyi, ana arı. Devamını Oku

 • kloaka: Kanal, açıklık. Kanatlılarda sindirim, boşaltım ve üreme yollarının birleştiği yer. Devamını Oku

 • fiilden müştak fiil: Bk. eylemden türeme eylem Bk. fiilden türeme fiil Devamını Oku

 • monogoni: (Yun. monos: tek; gonos: döl) Eşeysiz üreme; tomurcuklanma, bölünme ya da spor meydana getirerek üreme. Eşeysiz üreme, tomurcuklanma, bölünme veya spor meydana getirerek üreme. Devamını Oku

 • fiilden müştak isim: Bk. eylemden türeme ad Bk. ad-fiil Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar