ara zamanlar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ara zamanlar kelimesinin manası:

 1. Çekimli fiillerde iki ana zaman arasında kalan ve gösterdiği ana zamana göreceli olarak daha yakın veya daha uzak olan zaman kesiti veya kesitleri. Geçmiş zamanın “yakın geçmiş”, “uzak geçmiş” gelecek zamanın “yakın gelecek”, “uzak gelecek”ara zamanlarının bulunması gibi. Türkiye Türkçesinde aldı, getir-di örneklerindeki, -DI / -DU ekiyle kurulan geçmiş zaman genellikle yakın geçmişi karşıladığı hâlde; al-mış, getir-miş örneklerinde yer alan -mış’lı duyulan geçmiş zaman, daha uzak bir geçmişi de karşılamaktadır. Aynı zaman dilimi içindeki bir ara zaman kesitinin yakın veya uzağı göstermesi, yanındaki yönlendirici zarflar ile de ayarlanır. Nitekim, çocuklarımız şimdi geldi örneğinde tam bir yakın geçmiş söz konusu iken, bu hikâyeyi geçen yıl da dinledim (veya dinlemiştim) cümlesinde, uzak geçmiş zaman söz konusudur. Bunun gibi Kazak lehçesinde bardık “vardık” yakın geçmişi gösterirken, -gAn eki ile kurulan bar-gan-bız şekli daha eski bir geçmişi karşılamaktadır. Ara zaman örneklerine yer yer eski metinlerimizde de rastlanır. Kutadgu Bilig’deki yime yakşı aymış bilgili bügü / tükel bolsa ni‘met bulmaz yigü (R.R. Arat, 1047) “bilgili, akıllı kimse yine iyi söylemiş. Nimet tam olursa insanın ömrü tükenir, demiş” beytindeki ay-mış fiili uzak geçmişteki bir olayın hikâyesidir. Yine Kutadgu Bilig’de al-gay, ol-gay, sözle-gey çekimli fiilleri olağan gelecek zamanı gösterdiği hâlde, -gAlI eki ile kurulan al-galı “almak üzeredir”, kal-galı “kalmak üzeredir” gibi biçimler, gerçekleşmek üzere olan bir oluş ve kılışı, yani yakın geleceği karşılarlar.

ara zamanlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ana zamanlar: Bir dilin başlıca zamanları. Türkçede geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere başlıca üç ana zaman vardır. 1. Geçmiş zaman: oku-du, anla-dı; 2. Şimdiki zaman: oku-yor, anlı-yor; 3. Gelecek zaman: oku-y-acak, anla-y-acak vb. krş. ara zamanlar. Devamını Oku

 • bir zamanlar: Zamanında, vaktiyle, eskiden. Devamını Oku

 • jeolojik zamanlar: Yerkürenin, oluşmaya başladığı andan bu güne kadar geçirdiği devrelere Jeolojik zaman denir. Dünya’mızın 5-6 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Devamını Oku

 • jeolojik zamanlar: Yerkürenin, oluşmaya başladığı andan bu güne kadar geçirdiği devrelere Jeolojik zaman denir. Dünya’mızın 5-6 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Devamını Oku

 • zamanların ardışması: Bkz. Zaman uygunluğu. Devamını Oku

 • ara: İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Devamını Oku

 • ara sıra: Seyrek olarak, zaman zaman, arada bir, arada sırada, bazen, bazı bazı, kimi vakit, kimi zaman Örnek: Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz. F. R. Atay Devamını Oku

 • uzun araç: Normal bir yük aracından daha uzun olan, çok eşya taşımak için kullanılan taşıt. Devamını Oku

 • araç: Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Devamını Oku

 • ara bilanço: Genellikle yıllık yapılan bilânçoların özel durumlarda daha kısa dönemler için (üç aylık veya haftalık ya da istenen aralıklarla) düzenlenmesi. Devamını Oku

 • araçlı yönetik: Bkz. Uzak yönetik. Devamını Oku

 • ara cümle: Birleşik veya yalın cümlelerde anlamı biraz daha açıklamak için araya giren iki virgül veya iki kısa çizgi içinde verilen cümle. Bir cümlede açıklama, istek vb. amaçlarla, cümle yapısında herhangi bir Devamını Oku

 • ara bono: Arada ödenen olağan dışı bono. Düzenli olarak yapılan ödemelerin yanı sıra arada bir ödenen ve genellikle miktarı daha yüksek olan bono. Devamını Oku

 • araçlı: Araçla yapılan veya olan, vasıtalı, bilvasıta. Devamını Oku

 • arşiv araştırması: İnceleme konusu silah, kovan veya mermi çekirdeklerinin daha önceki herhangi bir olayla ilgisinin olup olmadığının ortaya konması için yapılan inceleme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar