aralık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte aralık kelimesinin manası:

 1. İki şey arasındaki açıklık, mesafe.
 2. Sıra, vakit
  Örnek: O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş. M. Ş. Esendal
 3. Uygun, elverişli durum, fırsat.
 4. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor.
  Örnek: Demek dişini sıkarsa on sene sonra on beş dönüm tarlası, dört ceviz ağacı olacaktı. S. F. Abasıyanık
 5. Yılın otuz bir gün süren, son ayı, ilk kânun, kânunuevvel.
 6. Ayakyolu.
 7. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas.
 8. Yarı açık, tam kapanmamış.
 9. Toplu cimnastiklerde, biri birinin ardı sıra durarak dizilenleri ayıran derinliğine açıklık.
 10. İki nota arasındaki perde uzaklığı.
 11. İki üşek arasında bir kıvılcım ya da yay atlamasının oluşabileceği uzaklık.
 12. Bir mıknatıssal çevrimin iki parçasını ayıran hava aralığı.
 13. Belirli iki değer arasındaki bölge.

aralık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • thurstone eşit görünen aralık ölçeği: Bir ölçüm boyutuna ilişkin olarak ölçek konumu daha önce yargıcıların değerlendirmeleriyle saptanmış, konumsal değer birimleri arasındaki uzaklıkları eşit sayılmış sınarlardan oluşan, yanıtlayıcılardan bu sınarlar arasında görüşlerine en uygun düşenleri belirtmelerini isteyerek tutumları ölçen ölçek. bkz. eşit görünen aralık ölçeği- Devamını Oku

 • resim ses aralığı: Göstericideki pencere ile okuma kafası arasındaki uzaklıktan dolayı, bileşik bir eşlemde, herhangi bir resim ile bu resme ilişkin ses imi arasındaki uzaklık. (35 mm’lik filmde bu aralık 20 resim, 16 mm’likte 26 resimdir; yani ses imi, ilgili olduğu resimden, birincisinde 20 resim, ikincisinde 26 resim önde bulunur). Devamını Oku

 • aralık oyunu: İki perde arasında yapılan koro, bale, monolog vb. eğlendirici oyun. Devamını Oku

 • doğum ilk kızgınlık aralığı: Doğum sonrası ilk kızgınlığın görülmesine kadar geçen süre. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-ilk kızgınlık aralıkları toplamının, toplam inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 60 günü geçmemesi Devamını Oku

 • güven aralığı: Belirli bir olasılık seviyesinde, gerçek ortalamanın deneysel ortalama civarında bulunduğu aralık. Ana kitle parametresinin n sayıda birim içeren örnek yardımıyla hesaplanmış olan oran, ortalama vb. ölçütün kabul edilebilir bir hata Devamını Oku

 • hücreler arası aralık: Bir dokudaki hücreler arasında bulunan dar ya da geniş aralıklar. İntersellüler açıklık. Devamını Oku

 • aralık düzenleyici: Uzun aralıklarla tek resim alma işleminde bu aralıkların süresini düzenleyen gereç. Devamını Oku

 • integral aralığı: Tek değişkenli bir fonksiyonun belirli integralinin alt ve üst sınırları arasındaki noktalar kümesi. Başka bir sözle, uç noktaları, belirli integralin alt ve üst sınırları olan aralık. Devamını Oku

 • önkestirim aralığı: (bağlanım çözümlemesi) önkestirilen bir değişken değerinin yanılgısının genişliğini göstermek için elde edilen alt ve üst sınırlar arasındaki aralık. Devamını Oku

 • sıcaklık aralığı: İki sıcaklık arasındaki tüm değerlerin kapsamı. Devamını Oku

 • eşit aralık: Büyük ölçekli bir haritada birbirini izleyen iki eşyükselti eğrisi arasındaki yükseklik. Devamını Oku

 • aralıklı: Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan. Dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklığı olan, espaslı. Devamını Oku

 • n boyutlu yarım açık aralık: Bk. n-boyutlu açık aralık. Devamını Oku

 • aralıklı ölçek: Nesne ya da özellikleri sıraya dizmekle kalmamayıp bunlar arasındaki kesin uzaklığı da gösterme olanağı veren ve ölçüm boyutunun tüm ardıl değerleri arasında eşit uzaklık bulunan ölçek. bkz. adlayıcı ölçek, boyut, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri, sıralayıcı ölçek. Devamını Oku

 • aralık kestirimi: (Kuramsal istatistik) Evrendeğerin, bir alt ve üst sınırla belirlenen bir aralıkla kestirimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar