aralık düzenleyici sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte aralık düzenleyici kelimesinin manası:

 1. Uzun aralıklarla tek resim alma işleminde bu aralıkların süresini düzenleyen gereç.

aralık düzenleyici ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • durduraç düzenleyici: Duruş sırasında kesinlik ve güvenlik sağlamak için ayrı dingillerdeki durduraç etkinliklerini düzenleyen gereç. Devamını Oku

 • zaman aralıklı çekim düzeni: Canlı olarak incelenen örneklerde, olayı izlemek için düzenli aralıklarla fotoğraf çekilmesi. Devamını Oku

 • düzenli aralıklı ateş: Sıcaklık eğrisinde birkaç gün ateşli birkaç gün ateşsiz devrelerin birbirini izlediği ateş, febris rekurrens. Beden ısısının muntazam aralıklarla inip çıkması. Devamını Oku

 • doğum ilk kızgınlık aralığı: Doğum sonrası ilk kızgınlığın görülmesine kadar geçen süre. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-ilk kızgınlık aralıkları toplamının, toplam inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 60 günü geçmemesi Devamını Oku

 • sık: Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Devamını Oku

 • ölçün aralık: 35 mm’lik filmde 20 resimlik olan resim-ses aralığı. Devamını Oku

 • resim ses aralığı: Göstericideki pencere ile okuma kafası arasındaki uzaklıktan dolayı, bileşik bir eşlemde, herhangi bir resim ile bu resme ilişkin ses imi arasındaki uzaklık. (35 mm’lik filmde bu aralık 20 resim, 16 mm’likte 26 resimdir; yani ses imi, ilgili olduğu resimden, birincisinde 20 resim, ikincisinde 26 resim önde bulunur). Devamını Oku

 • çok düzlemli işlem: Aynı görünçlüğün, uzaydaki değişik düzlemlerde bulunan çeşitli öğelerini (dip bezemi, öndeki devingen varlıklar, vb.) taşıyan saydam yaprakların, değişik aralıklarla birbiri üzerine yerleştirildikten sonra canlıresim alıcısıyla saptanmasına dayanan ve canlıresme üçboyutluluk kazandırmayı amaçlayan bir işlem. Devamını Oku

 • hıçkırık: Çok yemek yeme veya sinirsel bir sebeple ve istemsiz olarak diyafram kasının kasılmasıyla hava akciğerlere geçerken boğazdan çıkan ve düzgün aralıklarla tekrarlanan ses Örnek: Heyecandan bir çocuk gibi hıçkırıklarla sarsılıyordu. H. E. Adıvar Çok ağlandığında çıkan ses. Devamını Oku

 • düzenleyici gen: Belirli bir fenotipin görüntü derecesini düzenleyen gen. Modifikasyon geni. Devamını Oku

 • hücreler arası aralık: Bir dokudaki hücreler arasında bulunan dar ya da geniş aralıklar. İntersellüler açıklık. Devamını Oku

 • çalı demetleri: Balıkları sığ sularda avlamak için çalı demetlerinin başlıklarla bağlanarak ve bunlarında bir bedene 2-3 m aralıklarla dizilerek, balıkların saklanma ve gizlenme özelliklerinden yararlanılarak kullanılan pasif av araçları. Devamını Oku

 • düzenleyici sayışımlar: Bir alış verişin gerçek sonucunu göstermeyip sadece sayışım gereği ve değerleri izlemek amacıyla açılan sayışımlar. Devamını Oku

 • doğum gebe kalma aralığı: Servis periyodu. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-gebe kalma aralıkları toplamının, gebe kalan inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 90 günü geçmemesi hedeflenir. Devamını Oku

 • düzenleyici: Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör, aranjör. Regülatör. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar