arazii mevkufei sahiha sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte arazii mevkufei sahiha kelimesinin manası:

 1. Huk: Arazi-i memlükeden şartlarına uygun olarak vakfolunan yerler. (Osmanlıca'da yazılışı: arâzi-i mevkufe-i sahiha)

arazii mevkufei sahiha ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • arazii mevkufe: Vakfedilmiş yerler. Bir hayır işine devamlı surette tahsis edilmiş yerler. (Osmanlıca’da yazılışı: arâzi-i mevkufe) Devamını Oku

 • arazii emiriyyei mevkufe: Huk: Sadece hazine menfaatleri veya tasarruf hakları veyahut ikisi de bir hayır cemiyetine ayırılan miri arazi. (Osmanlıca’da yazılışı: arâzi-i emiriyye-i mevkufe) Devamını Oku

 • ceddei sahiha: Babanın anası, babaanne. (Osmanlıca’da yazılışı: cedde-i sahiha) Devamını Oku

 • halveti sahiha: Karı-Kocanın aralarında şer’i mani bulunmaması halinde birleşmeleri. (Osmanlıca’da yazılışı: halvet-i sahiha) Devamını Oku

 • arazii meftuha: Huk: Fetih hakkının taalluk ettiği yerler. (Osmanlıca’da yazılışı: arâzi-i meftûha) Devamını Oku

 • arazii memluke: Mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler. (Mülk, timar toprağı). (Osmanlıca’da yazılışı: arâzi-i memluke) Devamını Oku

 • arazii mahmiye: Huk: Beytülmale ait araziden, koru, mer’a, yol, pazar yerleri gibi halkın ihtiyaçlarına ayrılmış olan arazi. (Osmanlıca’da yazılışı: arâzi-i mahmiye) Devamını Oku

 • arazii metruke: Terk edilmiş, bırakılmış topraklar, araziler. (Osmanlıca’da yazılışı: arâzi-i metrûke) Devamını Oku

 • arazii mübareke: Mübarek yer olan Hicaz. (Osmanlıca’da yazılışı: arâzi-i mübâreke) Devamını Oku

 • varak ı sahiha: Bk. damgalı kağıt Devamını Oku

 • ulum i sahiha: Bk. sağın bilimler Devamını Oku

 • ulum i sahiha: Bk. sağın bilimler Devamını Oku

 • terrain: Savaş alanı veya savunmaya uygun yer Arazi, yer, arsa Devamını Oku

 • favorable conditions: Uygun koşŸullar, müsait şŸartlar, avantajlı durumlar, uygun durum, elverişŸli şŸartlar Devamını Oku

 • arazi: Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak Örnek: Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhâl ağaçlandırılır. Anayasa Bk. ilineksel Bk. kırsal toprak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar