ardılmak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ardılmak kelimesinin manası:

 1. Birisinin sırtına asılmak.
 2. Sataşmak, çatmak.
 3. Musallat olmak, asılmak, takılmak.

ardılmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sarkıntı olmak: Sataşmak, takılmak, musallat olmak. Devamını Oku

 • sataşmak: Bir kimseyi rahatsız edecek davranışta bulunmak, musallat olmak Örnek: Edepsiz bir sarhoş, eskiden tanıdığı bir kadına sataşıyor. N. Cumalı Sarkıntılık etmek Örnek: Ne münasebet gider de komşunun hizmetçi kızına sataşırsın? M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • gırtlakına sarılmak: Peşini bırakmamak, musallat olmak. Devamını Oku

 • sataşılmak: Sataşma işine konu olmak. Devamını Oku

 • yıkılmak: Yıkma işi yapılmak veya yıkma işine konu olmak. Herhangi bir sebeple çökmek, göçmek. Devamını Oku

 • çarpılmak: Çarpma işine konu olmak. Çarpık duruma gelmek Örnek: Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı. R. N. Güntekin Çalınmak, soyulmak. Devamını Oku

 • takılmak: Takma işi yapılmak Örnek: Kendisine bu ad takılmış, takıldığı gibi de kalmıştır. M. Ş. Esendal Denge bozulacak bir biçimde bir yere dokunup aksaklık ortaya çıkmak Örnek: Önünü çok iyi göremeyen hayvanın ayağı bir taşa takıldı. O. C. Kaygılı Bir yerde bir süre kalmak Örnek: İğne bir müddetten beri plağın bozuk yerine takılmış, ha babam ha, bir melodiyi tekrar edip duruyordu. H. Taner Olumsuz veya Devamını Oku

 • çakılmak: Çakma işine konu olmak Örnek: Ceketini serginin tahtasına çakılmış çividen alır, omuzlarına bırakır. S. F. Abasıyanık Hızla düşüp saplanmak. Ortaya çıkmak, farkına varılmak, anlaşılmak. Devamını Oku

 • yığılmak: Yığma işine konu olmak veya yığma işi yapılmak. Çok sayıda birikmek, toplanmak Örnek: Bütün köşk kapının önüne yığıldı. A. Gündüz Düşmek, yıkılmak, kendini tutamayıp çökmek Örnek: Boğazını yırtan hıçkırıklarla paşanın ayaklarına yığıldı. H. E. Adıvar Devamını Oku

 • yayılmak: Yayma işine konu olmak veya yayma işi yapılmak. Hastalık, pek çok kimseye geçmek veya bulaşmak. Devamını Oku

 • kırılmak: Kırma işine konu olmak, bir veya birçok parçaya ayrılmak. Bükülerek kat yeri oluşturmak. Devamını Oku

 • tasalluten: Musallat olarak, tasallut ederek, sataşarak. Devamını Oku

 • kapatılmak: Kapatma işine konu olmak veya kapatma işi yapılmak. Ortadan kaldırılmak, feshedilmek. Devamını Oku

 • darılmak: Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya söz dolayısıyla gücenip görüşmez olmak, gücenmek, küsmek, ilgiyi kesmek Örnek: Kalenin üzerine top atmadılar bahanesiyle darılmadı mıydı? Ö. Seyfettin Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek Örnek: Sinirlenmek, darılmak, kin taşımak ne olduğunu bilmezdi. Y. K. Karaosmanoğlu Azarlamak, paylamak. Devamını Oku

 • damıtılmak: Damıtma işi yapılmak veya damıtma işine konu olmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar