arka düzlük sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte arka düzlük kelimesinin manası:

 1. Bk. satır ardı boşluğu

arka düzlük ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • düzlük: Düz olma durumu. Geniş, düz yer Örnek: Derenin önündeki düzlükten birdenbire bir ses duydum, durdum. H. E. Adıvar Deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yer. Devamını Oku

 • düzlük yuvarlaklık uyumu: Bk. küçük ünlü uyumu. Devamını Oku

 • düzlük çukuru: Düzlüklerin tabanında yer alan, üzeri isteğe göre açılıp örtülebilen, düzlük düzeyinden aşağıdaki bezemlerin kurulmasında, alçak görüş noktasından çevirimlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan yüzme havuzunu andırır çukur. Devamını Oku

 • düzlük kaplaması: Düzlüğün, çevirim sırasında kaydırma arabası, vinç, sestoplar arabası, vb. tekerlekli araçların düzgün, sarsıntısız devinimini sağlayacak, sesi soğuracak, dayanıklı, boyama ve temizlemeye yatkın nitelikteki taban örtüsü. Devamını Oku

 • düzlük tasarı: Bezem kurulması, alıcı ve sestoplar devinimleri, kişilerin devinimleri, giriş ve çıkışlar gibi çeşitli çevirim çalışmalarının ayrıntılarını önceden saptamak amacıyla hazırlanan tasar. Devamını Oku

 • abisal düzlük: Okyanuslarda 4000 metrenin altında, okyanus çukurları dışındaki düzlük, abisal ova. Devamını Oku

 • ödünsüzlük: Ödünsüz olma durumu. Devamını Oku

 • düzlük yönetmeni: Düzlükteki çalışmaların düzenli biçimde gerçekleştirilmesinden; oyuncuların, figüranların çağrılmasından; görünçlük donatımının yerleştirilmesinden; çevirime hazır duruma geçilmesinden sorumlu olan görevli. Devamını Oku

 • düzgüsüzlük: Düzgülerden ya da düzgülü durumlardan sapma gösterme durumu. Devamını Oku

 • dönüşsüzlük: Dönüşsüz olma durumu. Devamını Oku

 • ayrıksızlık dönemi: Piaget’ye göre, çocuğun algıladığı nesneleri, olayları birbirinden ya da kendi benliğinden ayıramadığı gelişme dönemi. Devamını Oku

 • toplumsal düzgüsüzlük: Bir bireyin, bir toplumsal kümenin davranışlarında, toplumsal çevresi ile ilişkilerinde ya da toplumun yapısında, işlevlerinde, toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış olan düzgülere uymayan niteliklerin bulunması. Devamını Oku

 • düzgüsüzlük ruhbilimi: Kişilerdeki davranış bozukluklarını ve davranış gücü yetersizliklerini inceleyen ruhbilim dalı. Devamını Oku

 • karşılıklı ödünsüzlük ilkesi: Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkelerden tarifeleri veya diğer dış ticaret engellerini azaltmalarını veya kaldırmalarını isteyememe ilkesi. Devamını Oku

 • dörtyüzlü: Dört yüzü olan çokyüzlü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar