arkenteron sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte arkenteron kelimesinin manası:

 1. Bk. ilk bağırsak çatısı
 2. İlk bağırsak, ilkel bağırsak.
 3. İlkel bağırsak.

arkenteron ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • primeval: İlksel, ilkel. İlkel, ilk çağa ait Devamını Oku

 • iptidai: İlkel. İlkokul Örnek: Haşarı bir iptidai talebesinden akıllı, uslu bir hafız çıkmıştı. R. N. Güntekin Bk. ilksel Devamını Oku

 • stomodeum: Bk. ön bağırsak Dış ektodermanın içeriye çöküntü yapmasıyla embriyoda biçimlenen ilkel ağız boşluğu, beslenme kanalının ön ucu. Devamını Oku

 • ilkel sağaltmanlık: İlkel toplumlarda, sayrılıktan korunmak ve sayrılığı sağaltmak amacıyla başvurulan doğal, büyüsel ve dinsel uygulamaların tümü. bk. ilkel toplum, krş. çağdaş sağaltmanlık, halk sağaltmanlığı Devamını Oku

 • ilkelleşmek: İlkel bir durum almak. İlkel bir duruma gelmek. Devamını Oku

 • semiprimitive: Yarı ilkel, bir dereceye kadar ilkel, bazı ilkel özellikleri olan Devamını Oku

 • ileus: Barsak tıkanması. İlluzyon: Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması. Bağırsak tıkanıklığı Devamını Oku

 • holostei: Bk. ilkel kemikli balıklar İlkel kemikli balıklar. Devamını Oku

 • birincil ağızlılar: (Yun. Protos: ilk; stoma: ağız) Çok hücreliler (Metazoa) alt âleminin, gerçek çok hücreliler (Eumetazoa) bölümünün, sölomlular (Coelomata) alt bölümünden, gelişme sırasında ilk ağız (blâstopor) uzayarak orta kışından ön ve artta birer delik bırakacak biçimde kapanan, ön delik ağzı, arka delik anüsü meydana getiren, aynı zamanda dış deri (ektoderm) bu bölgelerde içeri çökerek ön bağırsak (stomodeum) Devamını Oku

 • ilkelce: İlkel. İlkel bir biçimde. Devamını Oku

 • bağırsak felci: Çeşitli nedenlerle bağırsaklarda düz kasların kasılmasının engellenmesiyle bağırsak tonusunun ve bağırsak hareketlerinin durması, paralitik ileus, ileus. Atların ot hastalığı, karın zarı yangısı, bağırsak tıkanması ve karın içi operasyonlar sırasında bağırsakların uzun süre travmatik etki altında kalması sonucu oluşur. Devamını Oku

 • şistozomum: (Schistosomum, anlamdaş. bilharzia) Yassıkurtlar (Plathelminthes) sınıfının trematodlar (Trematodes) takımına giren (bk.) bir ilkel-kurt cinsi. İplik gibi ince ve uzun olan dişi, kalın olan erkeğin karnı boyunca uzanan bir oluk içinde yaşar. İnsanların karaciğer kapı venası ile bağırsak ve sidik torbası venalarında yaşar. Devamını Oku

 • eyespot: Bazı aşağı cins hayvanlarda bulunan basit göz. (Biyoloji) bir organizmanın yönlenmesine yardım eden ve ışŸığŸa duyarlı ilkel göz benzeri alıcı (ilkel tek hücreli organizmalarda) Devamını Oku

 • aort yayı: İlkel balıklarda beş veya altı çift damar hâlinde, iki yaşamlılar (Amphibia), sürüngenler (Reptilia), kuşlar (Aves) ve memeliler’de (Mammalia) sayıları azalmış hâlde bulunan, ventral aortu, dorsal aorta birleştiren damar ya da damarlar. Devamını Oku

 • mantarlar: Sap, yaprak, çiçek vb. organlar yerine dallı veya düz iplikler görünüşünde emeçlerden oluşan, klorofilsiz, çiçeksiz, ilkel bitkiler sınıfı. Özümleme yapma yetenekleri olmadığı için çoğu asalak ya da çürükçül yaşayan ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar