arranging windows sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte arranging windows kelimesinin manası:

 1. Pencereleri Düzenleme

arranging windows ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • commands for arranging windows: Pencereleri yerleştirme komutları Devamını Oku

 • arrange minimized windows: Simgeleşen Pencereleri Yerleştir Devamını Oku

 • microsoft windows: Microsoft Pencereleri, (Bilgisayar) Microsoft tarafından gelişŸtirilen grafiksel kullanıcı arayüzüne ve çoklu görev desteğŸine dayanan işŸletim sistemi Devamını Oku

 • collocation: Sıraya koyma, düzenleme, sözdizimi. Yan yana olma, düzenleme, sıralama, eşdizimlilik Devamını Oku

 • iklimleme: Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem. Salonlarını, sinema ve televizyon ilişkilerini istenilen sıcaklıkta tutma, korunakların sıcaklığını düzenleme. Devamını Oku

 • synchronism: Aynı zamana tesadüf etme, eşzamanlılık, tarih sırasına göre düzenleme; de/gıs/ik zamanlardaki olayların aynı resimde gösterilmesi Eşzamanlılık, senkronizm, tarih sırasıyla düzenleme Devamını Oku

 • observation car: Yolcuların manzarayı seyredebilmelerini sağŸlamak için büyük pencereleri olan tren yolcu vagonu Devamını Oku

 • clearstory: Clerestory. IşŸığŸın içeri girmesine olanak sunmak için pencereleri olan bir iç duvarın en üst kısmı; bir katedralin içerisindeki üst duvarlar ve pencereler dizisi (Mimari) Devamını Oku

 • organizasyon: Düzenleme Örnek: Kütüphanesi ile, kadrosu ile, organizasyonu ile, ülkenin övünülür gazetelerinden biri hâline getirmede katkısı büyüktü. H. Taner Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi. Düzenli bir grup üyelerinin bütünü. Devamını Oku

 • divanhane: Geniş sofa Örnek: Pencereleri denize bakan şahane bir divanhane! R. H. Karay Kubbealtı. Osmanlı Bahriye Nezareti dairesi. Devamını Oku

 • düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Serbest piyasa ekonomisinde etkinlikte bulunan işletmelerin, tüketicilerin hak ve çıkarlarını korunmak, piyasayı düzenlenmek, denetlenmek, piyasayı rekabet esasları çerçevesinde işler duruma getirmek, bu çerçevede denetleyici ve gerekiyorsa yaptırımlar uygulamak amacıyla bağımsız idari nitelikli olarak kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Rekabet Kurumu, Kamu İhale Kurumu gibi kurumlar. Devamını Oku

 • rearrangement: Yeniden düzenleme. yeni düzenleme; yeni düzen. Yeniden düzenleme. yeni düzenleme; yeni düzen.” Devamını Oku

 • shut up: Susmak, sesini kesmek, susturmak, kapamak, kapatmak, kilitlemek, hapsetmek, kapı ve pencereleri kapatmak Çeneni tut!, kapa çeneni!, kes sesini!, sus! Devamını Oku

 • shut up: Susmak, sesini kesmek, susturmak, kapamak, kapatmak, kilitlemek, hapsetmek, kapı ve pencereleri kapatmak Çeneni tut!, kapa çeneni!, kes sesini!, sus! Devamını Oku

 • 2. ışık yönetimi: Bk. düzenleme Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar