arseniasis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte arseniasis kelimesinin manası:

 1. Arseniyaz, kronik olan arsenikli zehirlenme

arseniasis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • süreğen: Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik. Uzun süreli olan (hastalık), müzmin, kronik, akut karşılığı. Devamını Oku

 • krezol zehirlenmesi: Katranla boyanmış ahır duvarlarını yalayan domuzlarda akut veya kronik seyirli, karaciğer değişimleriyle belirgin zehirlenme. Devamını Oku

 • talyum zehirlenmesi: Köpek ve kedilerde kazayla, ağır metal olan talyumun özellikle tallöz tuzunun tüketilmesiyle oluşan, şiddetli mide bağırsak irritasyonu, solunum yetersizliği ve motor felci gibi klinik belirtilerle seyreden akut veya deri ve böbrek bulgularıyla seyreden kronik zehirlenme, tallotoksikozis. Devamını Oku

 • autointoxication: Kendi vücudunda hâsıl olan zehirli maddeden zehirlenme. Vücudun oluşturduğu toksinle zehirlenme, kendi kendini toksinleme Devamını Oku

 • selenyum zehirlenmesi: Sığır, koyun ve atlarda, özellikle selenyumun zehirli düzeyde biriktiği bitkilerin alınması sonucu oluşan akut veya kronik seyirli zehirlenme, alkali hastalığı, selenozis. Devamını Oku

 • kurşun zehirlenmesi: Kurşun veya kurşun tuzlarının vücuda alınması sonucu, sinir, sindirim ve hematopoyetik sistemdeki patolojik değişimlerle belirgin, sığır ve köpeklerde akut diğer türlerin çoğunda ise kronik seyirli zehirlenme, plumbizm. Devamını Oku

 • kronik selenyum zehirlenmesi: Yapısında 5-40 ppm düzeyinde selenyum içeren yem bitkilerini tüketen koyun ve diğer gelir hayvanlarında kronik biçimde gelişen, kılların dökülmesi, eklemlerin şişmesi ve tırnaklarda bozukluğun görülmesiyle seyreden zehirlenme. Devamını Oku

 • yonca zehirlenmesi: Geviş getiren hayvanlarda belli yonca türlerinin tüketimi sonucu görülen ve çeşitli klinik belirtilerle ortaya çıkan zehirlenme. Bunlar arasında işkembe şişkinliği, fotodermatitis, ürolitiyazis, kronik bakır zehirlenmesi ve östrojenizm yer alır. Devamını Oku

 • sarı ağaç zehirlenmesi: Sığır ve koyunlarda, sarı ağaç tüketimi sonucu, böbrek veya karaciğer lezyonlarıyla belirgin, akut veya kronik zehirlenme. Zehirli maddelerden birincisi punikalagin adlı hepatotoksik tanen olup diğeri tam olarak özdeşleştirilememiş bir nefrotoksindir. Devamını Oku

 • oksalat zehirlenmesi: Geviş getirenlerde çözünebilir formda oksalat içeren bitki türlerinin tüketimi sonucu hipokalsemi veya oksalat nefrozisiyle, atlarda ise fibröz osteodistrofiyle belirgin akut veya kronik seyirli bir zehirlenme. Devamını Oku

 • aflatoksikozis: İnsan ve hayvanlarda aflatoksinler tarafından oluşturulan mutagenezis, karsiogenezis, teratogenezis, mitozun ve bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla belirgin zehrin metabolitlerinin makromoleküllere, nükleik asitlere ve nükleoproteinlere bağlanması sonucu biçimlenen akut veya genellikle kronik seyirli zehirlenme. Devamını Oku

 • paris green: Arsenikli yesil boya Devamını Oku

 • müzmin: Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık), süreğen, iyileşmez, kalıcı, kronik Örnek: … kadıncağızın müzmin romatizması vardı. H. Taner Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden Örnek: Genç kadınlara bakmak, bu adamda müzmin bir illetti. R. N. Güntekin Kronik. Devamını Oku

 • bismarsen: biochem. frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar. Devamını Oku

 • meşe zehirlenmesi: Meşe ağacı palamut ve yapraklarının geviş getirenler ve atlarda, aşırı miktarlarda yenmesiyle oluşan, hidrotoraks, asites, böbrek çevresinde ödem, sindirim kanalı ülserleri ve akut tubulus nekrozlarıyla belirgin zehirlenme, meşe palamudu zehirlenmesi, Quercus türleriyle zehirlenme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar