arterya kremasterika sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte arterya kremasterika kelimesinin manası:

 1. Truncus pudendoepgastricus veya bunun çatallanma yerinden (atta arteria ilica externa'nın başlangıç kısmından) çıkan, musculus cremaster externus ile processus vaginalis'i vaskularize eden atardamar.
 2. Truncus pudendoepgastricus veya bunun çatallanma yerinden (atta a. ilica externa'nın başlangıç kısmından) çıkan, m. cremaster externus ile proc. vaginalis'i vaskularize eden atardamar.

arterya kremasterika ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • arterya abdominalis kaudalis: Etçillerde, koyun ve sığırda bulunan bir atardamar. Sığırda arteria profunda femoris’in proksimalinde, etçillerde distalinde arteria iliaca externa’dan, koyunda arteria profunda femoris veya truncus pudendoepigastricus’tan çıkar ve musculus obliquus externus abdominis’e dağılır. Devamını Oku

 • arterya dorsalis nazi: Atta arteria facialis’ten, etçillerde arteria infraorbitalis’ten, sığır ve koyunda arteria malaris’ten, keçide arteria temporalis superficialis’ten çıkan ve dorsum nasi’yi vaskularize eden atardamar. Atta a. facialis’ten, etçillerde a. infraorbitalis’ten, sığır ve Devamını Oku

 • arterya mammarya kaudalis: Geviş getirenlerde ve atgillerde , arteria pudenda externa’dan memeye giden ve memeyle Iymphocentrum inguinale superficiale’yi vaskularize eden atardamar. Geviş getirenlerde ve atgillerde, a. pudenda externa’dan memeye giden ve memeyle Iymphocentrum Devamını Oku

 • arterya bukkalis: Arteria maxillaris’ten çıkarak yanağı vaskularize eden atardamar. A. maxillaris’ten çıkarak yanağı vaskularize eden atardamar. Devamını Oku

 • arterya bukkalis: Arteria maxillaris’ten çıkarak yanağı vaskularize eden atardamar. A. maxillaris’ten çıkarak yanağı vaskularize eden atardamar. Devamını Oku

 • arterya tibialis mediyalis: Kanatlılarda arteria poplitea’dan çıkarak krusun üst yan tarafındaki kasları vaskularize eden atardamar. Devamını Oku

 • arterya servikalis profunda: Sol tarafta arteria subclavia sinistra’dan, sağ tarafta arteria brachiocephalica’dan çıkan ve derin boyun kaslarını vaskularize eden atardamar. Sol tarafta a. subclavia sinistra’dan, sağ tarafta a. brachiocephalica’dan çıkan ve derin boyun Devamını Oku

 • arterya sekalis lateralis: Atgillerde kıvrım bağırsağın, kör bağırsağa açılış yeri solunda arteria ileocolica’dan ayrılan ve kör bağırsağın yan tarafını vaskularize eden atardamar. Atgillerde kıvrım bağırsağın, kör bağırsağa açılış yeri solunda a. ileocolica’dan ayrılan Devamını Oku

 • arterya sekalis mediyalis: Atgillerde kıvrım bağırsağın, kör bağırsağa açılış yeri solunda arteria ileocolica’dan ayrılan ve kör bağırsağın orta tarafını vaskularize eden atardamar. Atgillerde kıvrım bağırsağın, kör bağırsağa açılış yeri solunda a. ileocolica’dan ayrılan Devamını Oku

 • arterya oviduktalis kaudalis: Dişi kanatlılarda arteria pudenda interna’nın ramus intestinalis’inden çıkarak yumurta yolunun son kısmını vaskularize eden atardamar. Dişi kanatlılarda a. pudenda interna’nın ramus intestinalis’inden çıkarak yumurta kanalının son kısmını vaskularize eden atardamar. Devamını Oku

 • arterya aurikularis profunda: Arteria auricularis caudalis’ten çıkarak auricula’nın iç yüzüne ulaşan, dış kulak yolunun derisini de vaskularize eden atardamar. A. auricularis caudalis’ten çıkarak auricula’nın iç yüzüne ulaşan, dış kulak yolunun derisini de vaskularize Devamını Oku

 • arterya sirkumfleksa skapula: Arteria subscapularis’ten çıkarak musculus subscapularis ile musculus suprascapularis’i vaskularize eden atardamar. A. subscapularis’ten çıkarak m. subscapularis ile m. suprascapularis’i vaskularize eden atardamar. Devamını Oku

 • arterya aurikularis rostralis: Arteria temporalis superficialis’ten çıkan ve dış işitme yolunun rostralinde kulak kaidesine ulaşarak bu bölgeyi vaskularize eden atardamar. A. temporalis superficialis’ten çıkan ve dış işitme yolunun rostralinde kulak kaidesine ulaşarak Devamını Oku

 • arterya dorsalis nazi kaudalis: Köpekte arteria palpebralis supeiror lateralis’ten çıkan ve alın bölgesinden burun sırtına kadar olan alanı vaskularize eden atardamar. Köpekte a. palpebralis supeiror lateralis’ten çıkan ve alın bölgesinden burun sırtına kadar olan Devamını Oku

 • arterya kaudalis femoris proksimalis: Etçillerde arteria femoralis’ten çıkarak musculus adductor, musculus pectineus, musculus semimembranosus ve musculus gracilis’i vaskularize eden atardamar. Etçillerde a. femoralis’ten çıkarak m. adductor, m. pectineus, m. semimembranosus ve m. gracilis’i vaskularize Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar