arterya sakralis mediyana sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte arterya sakralis mediyana kelimesinin manası:

 1. Aorta abdominalis'in, arteria iliaca externa ve arteria iliaca interna'ları verdikten sonra, sağrı kemiğinin alt ortasında seyreden son kolu.
 2. Aorta abdominalis'in, a. iliaca externa ve a. iliaca interna'ları verdikten sonra, sağrı kemiğinin alt ortasında seyreden son kolu.

arterya sakralis mediyana ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • arterya maksillaris: Arteria carotis externa’nın, a temporalis superficialis’i verdikten sonra seyreden devamı. A. carotis externa’nın, a temporalis superficialis’i verdikten sonra seyreden devamı. Devamını Oku

 • arterya ilyaka kommunis: Arteria iliaca interna ile arteria iliaca externa’nın ortak kökü. A. iliaca interna ile a. iliaca externa’nın ortak kökü. Devamını Oku

 • krista sakralis mediyana: Geviş getirenlerde sağrı kemiğinin processus spinosuslar’ının, ön ve arka kenarlarıyla boydan boya kaynaşarak oluşturdukları mediyan krista. Geviş getirenlerde sağrı kemiğinin proc. spinosuslar’ının, ön ve arka kenarlarıyla boydan boya kaynaşarak oluşturdukları Devamını Oku

 • arterya mediyana: Arteria brachialis’in devamı olarak musculus extensor carpi radialis’in altında, distale doğru seyreden atardamar. A. brachialis’in devamı olarak m. extensor carpi radialis’in altında, distale doğru seyreden atardamar. Devamını Oku

 • arterya kaudalis mediyana: Arteria sacralis mediana’nın, kuyruk omurlarının alt ortasında uzanan devamı. A. sacralis mediana’nın, kuyruk omurlarının alt ortasında uzanan devamı. Devamını Oku

 • vena iliakofemoralis: Atgillerde arteria iliaca externa’nın kolu olan arteria obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar. Atgillerde a. iliaca externa’nın kolu olan a. obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar.Dgr.: Devamını Oku

 • arterya sölyaka: Aorta abdominalis’ten çıkan ilk viseral kök. Karaciğer, dalak, mide, pankreas ve onikiparmak bağırsağının başlangıç kısmını besleyen damarların ortak kökü olarak aorta abdominalis’in alt duvarından çıkan atardamar. Devamını Oku

 • arterya kommunikans kaudalis: Circulus arteriosus cerebri’nin arka yanını oluşturan, arteria carotis interna’yı arteria basilaris’e birleştiren arteria carotis interna’nın bir kolu. Circulus arteriosus cerebri’nin arka yanını oluşturan, a. carotis interna’yı a. basilaris’e birleştiren a. Devamını Oku

 • arterya abdominalis kaudalis: Etçillerde, koyun ve sığırda bulunan bir atardamar. Sığırda arteria profunda femoris’in proksimalinde, etçillerde distalinde arteria iliaca externa’dan, koyunda arteria profunda femoris veya truncus pudendoepigastricus’tan çıkar ve musculus obliquus externus abdominis’e dağılır. Devamını Oku

 • arterya torasika: Kanatlılarda arteria subclavia’nın, arteria axillaris’i verdikten sonra aldığı ad. Kanatlılarda a. subclavia’nın, a. axillaris’i verdikten sonra aldığı ad. Devamını Oku

 • arterya abdominalis kraniyalis: Etçillerde ve domuzda bulunan bir atardamar. İkinci ve üçüncü bel omurları hizasında aorta abdominalis’ten çıkar ve iç bel kasları üzerinde enine olarak seyreder. Etçillerde arteria phrenica caudalis ile ortak bir kök hâlinde çıkar, yan karın duvarının ön kısmını besler. Devamını Oku

 • arterya masseterika: Etçillerde ve domuzda a maxillaris’in bir kolu olan arteria temporalis profunda caudalis’ten, geviş getirenlerde ve atgillerde ramus massetericus adıyla atgillerde ve sığırda arteria carotis externa’nın ön yüzünden, koyunda ve keçide arteria temporalis superficialis’ten çıkarak musculus masseter’e dağılan atardamar. Devamını Oku

 • edep iç atardamarı: Arteria iliaca interna’nın pelvis boşluğunda seyreden son kısmı, arterya pudenda interna. A. iliaca interna’nın pelvis boşluğunda seyreden son kısmı, arterya pudenda interna. Devamını Oku

 • arterya epigastrika kraniyalis: Arteria thoracica interna’nın son iki kolundan birisi ve damarın devamı görünümünde olan, karın duvarına kollar verip arteria epigastrica caudalis ile ağızlaşan atardamar. <l Devamını Oku

 • arterya epigastrika kaudalis superfisyalis: Arteria pudenda externa’dan çıkarak alt karın duvarında yüzlek olarak göbeğe doğru seyreden ve bu bölgenin derisiyle kaslarını, abdominal ve inguinal meme komplekslerini besleyen atardamar. A. pudenda externa’dan çıkarak alt karın Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar