asa ölçünleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte asa ölçünleri kelimesinin manası:

 1. Ateş veya kızgın bir şey tutmaya, korları karıştırmaya yarayan iki kollu metal araç
  Örnek: Kahveci ocaktan maşayı kapmış, o da fırlamıştı dışarı. Ç. Altan
 2. Çok küçük şeyleri tutmaya yarayan küçük, kollu araç.
 3. Saçları kıvırmak, düzeltmek için elektrik veya ateşle ısıtılan maşa biçiminde alet
  Örnek: Maşa ile kıvrılmış gibi dalgalı saçları vardı. P. Safa
 4. Başkasının isteklerine, amaçlarına alet olan kimse.
 5. Bisiklet çatısının ön ve arkasındaki çatal biçiminde, tekerleklerin takıldığı parça.
 6. Amerikan Ölçünler Birliği'nce sinema ve televizyon alanında saptanan ölçünler.

asa ölçünleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • maşa: Ateş veya kızgın bir şey tutmaya, korları karıştırmaya yarayan iki kollu metal araç Örnek: Kahveci ocaktan maşayı kapmış, o da fırlamıştı dışarı. Ç. Altan Çok küçük şeyleri tutmaya yarayan küçük, kollu araç. Saçları Devamını Oku

 • afnor ölçünleri: Fransız ölçünler Birliği’nce sinema ve televizyon alanında konulan ölçünler. Devamını Oku

 • akademi ölçünleri: Abd’de Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi’nce sinema alanında konan ölçünler. Devamını Oku

 • ıso ölçünleri: Uluslararası Ölçünler Örgütü’nün sinema ve televizyondaki bazı ölçünleri de kapsayan ölçünleri. Devamını Oku

 • fcc ölçünleri: Abd’de Federal İletişim Kurulu’nun televizyon alanında saptadığı ölçünler. Devamını Oku

 • asa duyarlığı: Film duyarlığını belirtmek amacıyla Amerikan Ölçünler Birliği’nce uygulanan bir yöntem. (Benzer yöntemlere göre en büyük üstünlüğü, sayılarının aritmetik diziye göre artıp azalması, bağıl ışıklama süresini hemen verebilmesidir). Devamını Oku

 • taban alanı ölçünleri: Konutlarda ya da tecimsel yapılarda, kişi ya da oda sayısı başına düşen, ya da önerilen taban alanı büyüklüğü. Devamını Oku

 • su ürünleri avcılığı: Denizlerde ve iç sularda ticari, sportif veya başka bir amaçla su ürünleri avlama işi. Devamını Oku

 • tasarlama ölçünleri: Toprağı bayındıranlara ve bu gelişmeyi denetleyen yerel yönetimlere kılavuzluk etmek üzere saptanmış, uyulması zorunlu en küçük niteliklerle ilgili kurallar. Devamını Oku

 • değirmencilik yan ürünleri: Tane veya tohumlardan kuru öğütmeyle un, yaş öğütmeyle nişasta, insan gıdası veya endüstri ürünü elde edilirken temel ürüne ek olarak ele geçen razmol, kepek, glüten gibi yan ürünler. Devamını Oku

 • günleri sayılı olmak: Ölümü yakın olmak. Devamını Oku

 • su ürünleri hali: Belediyeler veya gerçek veya tüzel kişiler tarafından bu yönetmelikte yer alan hususlara ve projesine uygun olarak kurulan, su ürünlerinin açık artırmayla toptan satışının, muhafazasının, kalite, hijyen ve sağlık kontrolünün ve dağıtımının yapıldığı, kapasitesi 10 ton/gün ve üzeri olan yerler. Devamını Oku

 • bölünüm ürünleri: Bir çekirdek bölünümü sürecinde ortaya çıkan ışımetkin çekirdekler. Bir çekirdek bölünümü sürecinde ortaya çıkan ışımetkin çekirdekler. Devamını Oku

 • su ürünleri: Denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ve hayvanlar ile bunların yumurtaları. Denizler, iç sular ve yapay olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve balıkçılık tesislerinde doğal veya yapay olarak üretilen Devamını Oku

 • iş günleri: Yasalara göre işyerlerinde çalışılması gereken günler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar