asalakbilim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte asalakbilim kelimesinin manası:

 1. Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini, yaptığı hastalıklarla, bu hastalıklara karşı uygulanacak sağaltımı konu alan bilim dalı, parazitoloji.
 2. Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu seçen bilim dalı.
 3. Asalakları inceleyen bilim dalı, parazitoloji.

asalakbilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asalak bilimi: Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji. Devamını Oku

 • özel asalakbilim: Asalakların bilimsel sınıflamadaki yerini, yapısını, yaşayışını, etkilerini, bu etkilerin konakçıda ortaya çıkardığı hastalıklarla o hastalıklardan kurtulma ve korunma yollarını ayrıntılı olarak anlatan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • tıbbi asalakbilim: İnsanlara bulaşan iç ve dışasalakları, onlardan ileri gelen hastalıkları, bu hastalıklara karsı kullanılacak ilâçları konu seçen asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • genel asalakbilim: Asalakbilimin tarihçesini, konusunu, önemini, asalağın konakçıyle olan ilişkilerini, asalakları asalaklardan ileri gelen hastalıklarla birlikte tanıma yollarını ve son olarak, ad verme kurallarını ana çizgilerle anlatan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • asalakbilim uzmanı: Asalakbilim konusunda geniş ve sağlam bilgiler edinmek üzere başladığı özel öğrenim süresini doldurup, gerekli sınavda başarı gösteren kimse. Asalakları inceleyen kimse, parazitolog. Devamını Oku

 • veteriner asalakbilim: Konusu evcil hayvanlarda yaşayan asalaklar olan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • tarımsal asalakbilim: Tarım bitkilerinde gelişen mantarları, bu bitkilerle beslenen böcekleri anlatan ve onlara karşı güdülecek savaş yollarını gösteren asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • kurtbilim: Solucanların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıklarla, bu hastalıklara karşı savaşımı anlatan asalakbilim dalı, helmintoloji. Solucanların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıklarla bu hastalıklara karşı savaşı anlatan asalakbilim dalı; solucanbilim. Devamını Oku

 • mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. Devamını Oku

 • epidemiyoloji: Sağlık araştırma bilimi (Yun. epi: üzerinde; demos: vücut; logos: bilim) Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışının incelenmesi. Devamını Oku

 • patoloji: Hastalıklar bilimi. Sayrı bilimi (Yun. Devamını Oku

 • radyoloji: Işık, elektrik ve ısı ışınımlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, ışın bilimi. Bk. ışımbilim Devamını Oku

 • biyokimya: Hücreden en gelişmiş organa kadar canlı dokuları inceleyen ve bunları oluşturan maddeleri araştıran bilim dalı. Bk. dirilkimya Devamını Oku

 • bağışıklık bilimi: Bağışıklık olaylarının ortaya çıkma şartlarını, gelişimini, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek tedaviyi inceleyen tıp dalı, immünoloji. Antikorlar ve antikorların antijenlerle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. İmmünoloji. Devamını Oku

 • kurt bilimi: Solucanların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıklarla, bu hastalıklara karşı mücadeleyi anlatan asalak bilimi dalı, helmintoloji. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar