asetat vernik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte asetat vernik kelimesinin manası:

 1. Karbon tetraklorürde selüloz asetatın nispeten yanıcı olmayan çözeltisi.

asetat vernik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • vernik: Bazı maddeleri parlatmak veya havanın etkisinden korumak için sürülen bir sıvı Örnek: Fırınlanmamış birader, iki yıl sonra pul pul olmaz mı bunun vernikleri? H. Taner Filmin kırılmasını, aşınmasını önlemek amacıyla taban yüzüne çekilen kat. Devamını Oku

 • selüloz asetat: Asit anhidritlerin selülozu etkimesinden elde edilen ester; asetat tabanın temel özdeği. Yaklaşık 60-97 Devamını Oku

 • stirallil asetat: Formülü C6H5CH(CH3)OOCCH3 olan, gliserin, mineral yağlar ve %70 alkolde çözünen, parfüm yapımında kullanılan çiçek kokulu, renksiz, yanıcı sıvı halde bir ester. α-Metilbenzilasetat. Metil fenilkarbinil asetat. Devamını Oku

 • stirallil asetat: Formülü C6H5CH(CH3)OOCCH3 olan, gliserin, mineral yağlar ve %70 alkolde çözünen, parfüm yapımında kullanılan çiçek kokulu, renksiz, yanıcı sıvı halde bir ester. α-Metilbenzilasetat. Metil fenilkarbinil asetat. Devamını Oku

 • aluminyum asetat: Formülü Al(CH3COO)3, mol kütlesi 204,1 olan, amorf beyaz toz. –iişi–tılınca parçalanır, suda çözünür. %5’lik çözeltisi antiseptik ve terlemeyi önleyici olarak kullanılır. Devamını Oku

 • ferrit: 910°C dereceye dek dengede kalabilen ve bileşiminde, en çok % 0 .025 karbon bulunabilen, ö. o. k. kristal yapılı demir karbon katı çözeltisi. Devamını Oku

 • asetat silajları: Uygun olmayan koşullarda yapılan, asetik asit üreten bakterilerin fermantasyonda etkin rol oynaması sonucu yüksek düzeyde asetik asit ve düşük düzeyde laktik asit oluşan, amino asitlerin deaminasyonu sonucu amonyak düzeyinin arttığı, hayvanlar tarafından az tüketilen silajlar. Devamını Oku

 • nital: Kova. (Osmanlıca’da yazılışı: ni’tal) Karbon çeliklerini dağlamada kullanılan nitrik asitin, metil ya da etil alkoldeki % 5’lik çözeltisi. Boylston ayıracı diye de bilinir. Devamını Oku

 • inorganik: Cansız olan. Organik olmayan, anorganik. Devamını Oku

 • dökme demir: İçinde % 2’den % 6’ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l). Yüksek fırında kömür ve kireçtaşıyla indirgenmiş demir cevherinden ayrılan, % 2,5-4,5 karbon ve daha az kükürt, Devamını Oku

 • ostenit: Otektoid sıcaklığı ile 1450°C arasında dengede kalabilen, ötektik sıcaklığındaki bileşiminde % 2 karbon bulunan y.ö.k yapılı karbonun, demir içindeki katı çözeltisi. Devamını Oku

 • vernik yumağı: (Resim) Oyma baskıcıların maden plak üzerine kapatıcı vernik yaymak için kullandıkları bez yumak. a. bk. mürekkep yumağı. Devamını Oku

 • vernik yumağı: (Resim) Oyma baskıcıların maden plak üzerine kapatıcı vernik yaymak için kullandıkları bez yumak. a. bk. mürekkep yumağı. Devamını Oku

 • vernikçi: Vernik süren kimse. Devamını Oku

 • acetylene tetrachloride: Asetilen tetraklorür Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar