asetilkolin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte asetilkolin kelimesinin manası:

 1. Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde.
 2. Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim A'dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, otonom sinir sisteminin tüm pregangliyoner nöronları, parasempatik sistemin postgangliyoner nöronları, sempatik sistemin bazı postgangliyoner kolinerjik nöronları, sinir-kas kavşaklarındaki sinir uçları ve beynin birçok bölümünden salgılanan, muskarinik ve nikotinik iki tip almacı
 3. Otomotik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir iplikciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmiter bir madde.

asetilkolin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asetilkolin reseptörleri: Asetilkolinin bağlandığı hücre zarı proteinleri. Örnek: nikotinik reseptör sinirlerin postsinaptik uçlarında ve iskelet kası uç plâklarında bulunan bir iyon kanalıdır. Devamını Oku

 • asetilkolin esteraz: Asetilkolini asetik asit ve koline hidrolize eden enzim; kolin esteraz. Devamını Oku

 • adrenalin: Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı. Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun Devamını Oku

 • noradrenerjik: Uçlarından noradrenalin salgılanan sempatik sinir sisteminin sinir telleri. Devamını Oku

 • arı sütü: Genç işçi arının başındaki bezlerden salgıladığı azotu çok madde. Kraliçe olacak lârvaların beslenmesinde kullanılacak olan ve işçi arılar tarafından salgılanan madde. Devamını Oku

 • miyelin: (Yun. myelos = ilik)) Sinir telinde aksonun çevresini saran, Schwann kınının bir salgısı olan ve ışığı çokça yansıtan beyaz yağımsı bir madde. Bazı sinirlermiyelinsizdir. Sinir kılıfı Devamını Oku

 • plexus solarius: Midenin arkasında yer alan ve karın iç organlarına kol gönderen sinir gangliyonlarından oluşan sempatik sinir ağı. Devamını Oku

 • sempatik sinir sistemi: Yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sinir sisteminden biri. (Yun. syn: ile; phatos: duygu) Perikaryonlan omuriliğin göğüs ve bel bölgelerinde yer alan, aksonları teller hâlinde iç organların yanında (pregangliyonik ve postgangliyonik Devamını Oku

 • noradrenalin na: Böbrek üstü bezinin medullasından salgılanan ve adrenaline çok benzeyen, sempatik sinir uçlarından iç organlara çıkarılarak nörotransmitter görevi de yapan katekolamin. Norepinefrin. Devamını Oku

 • adrenal medulla: (Lat. ad: yanında; renés: böbrekler; medulla: çukur) Katekolaminler denilen ve birbiri ile sıkı ilişkili olan epinefrin (adrenalin) ve norepinefrin (noradrenalin) denilen iki hormonun salgılandığı böbrek üstü bezinin merkez bölgesi. Böbrek Devamını Oku

 • mukus: Solunum yolları ve sindirim organlarının hücreleri tarafından salgılanan madde. Sümüksü salgı Devamını Oku

 • adrenerjik sinir telciği: (Lat. ad: ..ye, ..ya; renes: böbrekler) Uçlarından adrenalin veya noradrenalin çıkaran sempatik sistemin sinir telcikleri. Devamını Oku

 • verotoksin: Enterohemorajik Escherichia coli tarafından salgılanan iki antijenik biçimi olan, hücrenin ribozomal faaliyetlerini engelleyerek etki gösteren ve zehirli bir madde olan enterotoksin, verositoksin. Escherichia coli tarafından salgılanan iki antijenik biçimi olan Devamını Oku

 • pleksus aortikus abdominalis: Lumbal ganglionlardan çıkan postganglioner sempatik lifterin, aorta abdominalis çevresinde oluşturdukları sinir ağı. Lumbal gangliyonlardan çıkan postgangliyoner sempatik lifterin, aorta abdominalis çevresinde oluşturdukları sinir ağı. Devamını Oku

 • nöroendokrin sistem: (Yun. neuron: sinir; endon: içinde; krinein: ayırmak) Hipotalamusun sinir hücreleri tarafından salgılanan hormonlarla hipofiz bezinin hormon salgılamasının düzenlenmesinin sağlandığı hipotalamus ve hipofiz sistemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar