ashabı kiram sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ashabı kiram kelimesinin manası:

 1. Hz. Muhammedin (A.S.M.) Ashabı, sahabeleri. (Osmanlıca'da yazılışı: ashâb-ı kiram)

ashabı kiram ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ashabı kiram: Hz. Muhammedin (A.S.M.) Ashabı, sahabeleri. (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı kiram) Devamını Oku

 • ashabı kiram: Hz. Muhammedin (A.S.M.) Ashabı, sahabeleri. (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı kiram) Devamını Oku

 • ashab: 1. sahib’in çoğulu. 2. hz. muhammcd (s.a.s)’i görüp ona tabi olan kişil insanlık aleminin en seçkin simaları ve örnek neslidirl haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, allah’ın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygamberin öğretilerini harfiyyen yaşamışlardır. ashab-ı kiram: yüce sahabeler. Devamını Oku

 • ashabı eyke: (Ashab-ı Leyke) Şuayb’ın (A.S.) Allah tarafından kendilerine gönderildiği kavmin adı. Yerleri ağaçlı olduğundan bu isim verilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı eyke) Devamını Oku

 • abdullah ibni abbas: Ashab-I Kiram’ın fakih ve müctehidlerindendir. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) amcasının oğludur. Ashab-ı Kiram arasında mümtaz bir mevki’e haizdir. Sahih-i Buhari’de mezkur olduğu üzere Resul-i Ekrem (A.S.M.), Abdullah hakkında : “İlahi onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret!” diye dua buyurmuştu. Bu ali duaya mazhariyetinden dolayı zamanın en bilgin şahsiyeti olmuştu. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) hadislerini ezberlemekte, Devamını Oku

 • ashabı suffa: Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve halleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz’in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur’anın en yüksek derslerini alır, öğrenirler ve öğretirlerdi. İslamiyeti öğrenmek, öğretmek ve yaymak için her türlü şahsi menfaatlerini terkederek Devamını Oku

 • melaikei kiram: Büyük meleklerin büyükleri: Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail (A.S.)(… Melaike, bir ümmet-i azimedir ki; sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriyye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler. S.)(… Hem mesela küre-i arz, küre-i arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin ferdleri sayısınca diller ve o fertlerin a’za ve yaprak ve meyveleri mikdarınca tesbihatlar yaptığı için Devamını Oku

 • muaz ibni cebel: (Ebu Abdurrahman el Ensari) Ashab-ı Kiram arasında hürmetle yad olunan büyük fakihlerdendir. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın sağlığında Kur’an-ı Kerim’i cem’edip ezberleyen bahtiyarlardandır. Peygamberimiz, “Kur’anı, Muaz İbn-i Cebel’den alınız” buyurmuştur. 157 hadis rivayet etmiştir. Ürdün nahiyesinde otuz yaşında olduğu halde ebediyete intikal etti. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: muaz ibn-i cebel) Devamını Oku

 • ebu talha zeyd bin sehl: Ashab-I Kiram arasında, sayılı kahramanlardan ve atıcılardandır. Resul-ü Ekreme (A.S.M.) atılan oklara göğsünü germiştir. 20 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Hicri 34 tarihinde vefat etmiştir. Bütün muharebelere katılmış bir kahraman-ı İslamdır. (R.A.) Devamını Oku

 • abadilei seba: Meşhur olan yedi Abdullah isimli sahabe-i kiram (R.A.) (Abdullah İbn-i Abbas, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Mes’ud, Abdullah İbn-i Ravaha, Abdullah İbn-i Selam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin ebi Evfa (R.A.) (Asr-ı saadette Abdullah ismiyle anılan ikiyüz yirmi sahabe-i kiram hazeratı vardı.) (Osmanlıca’da yazılışı: abâdile-i seb’a) Devamını Oku

 • ashabı feraiz: Mirascılar. Ölen kimsenin malında hissesi olan akrabaları. (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı ferâiz) Devamını Oku

 • ashabı güzin: Mümtaz ve en meşhur sahabeler. (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı güzin) Devamını Oku

 • ashabı güzin: Mümtaz ve en meşhur sahabeler. (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı güzin) Devamını Oku

 • ashabı rıdvan: Cenab-I Hakkın rızasıyla müjdelenen sahabeler. (R.A.) (Bak: Bi’at-ı Rıdvan) (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı rıdvân) Devamını Oku

 • ashabı bedir: Hz. Peygamber (A.S.M.) ile Bedir muharebesinde bulunan sahabeler (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı bedir) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar