asini sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte asini kelimesinin manası:

 1. Ortak bir kanala sahip birkaç hücre grubundan oluşmuş kesemsi bezler.
 2. Kenelerde üzüm biçiminde dizilmiş tükürük bezleri.
 3. Meme bezinde süt sentezleyen hücre.
 4. Asinusun çoğulu,

asini ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Haematopinus asini: Atlarda parazitlenen Anoplura takımında bulunan kan emen bit türü. Devamını Oku

 • Strongylus asini: Tek tırnaklıların sekum ve kolonlarında parazitlenen Strongyloidea aile üstünde, Strongylidae ailesinde, Strongylus cinsinde yer alan, erkekleri 18-33 mm, dişileri 30-42 mm uzunlukta, ağız kapsülü oldukça büyük ve ağız kapsülü içerisinde tek bir dişin bulunmasıyla ayırt edilen nematod türü. Devamını Oku

 • dış salgı bezleri: (Yun. exo: dışa doğru; krinein: ayırmak) Salgı yapıcı kısım ve Salgıyı bezin dışına taşıyan kanallar olmak üzere iki kısımdan oluşmuş, basit ve bileşik bezler olarak sınıflandırılan, salgısını kan yerine bir kanala boşaltan bezler. Örnek: Bağırsakdaki goblet hücreleri, pankreastaki asinar hücreler. Ekzokrin bezler. Devamını Oku

 • çok hücreli bez: Birçok hücreden oluşmuş bez. Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üzere salgı yapan özelleşmiş hücreler topluluğu. Salgılarını bir kanalla boşaltan (dış salgı bezleri: ekzokrin bezler) ya da doğrudan kana veren (iç salgı bezleri: endokrin bezler), Salgılarını tek kanalla boşaltan basit bezler (basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp, asinar bezler), birden fazla kanalla boşaltan bileşik bezler Devamını Oku

 • östrojenizm: Östrojenlerin toksik olmakla birlikte düşük düzeylerde alınmaları sonucu oluşan hastalık tablosu. Çiftlik hayvanlarında başta yonca türleri olmak üzere östrojenik potansiyele sahip bitkilerin meralarda tüketiminden kaynaklanır. Yavrulama oranı çok düşer, güç doğumlar, endometriyum hiperplazisi, hidrometra, piyometra, cinsel davranış değişimleri, klitoris büyümesi ve dölyatağı prolapsuslarına sık rastlanır. Kastre edilmiş koçlarda bulbouretral bezler hipertrofiye uğrar. Gebe olmayan koyunlarda Devamını Oku

 • östrojenizm: Östrojenlerin toksik olmakla birlikte düşük düzeylerde alınmaları sonucu oluşan hastalık tablosu. Çiftlik hayvanlarında başta yonca türleri olmak üzere östrojenik potansiyele sahip bitkilerin meralarda tüketiminden kaynaklanır. Yavrulama oranı çok düşer, güç doğumlar, endometriyum hiperplazisi, hidrometra, piyometra, cinsel davranış değişimleri, klitoris büyümesi ve dölyatağı prolapsuslarına sık rastlanır. Kastre edilmiş koçlarda bulbouretral bezler hipertrofiye uğrar. Gebe olmayan koyunlarda Devamını Oku

 • kassı epitel: Bezlerin alt kısmını dıştan sitoplâzmik uzantıları ile saran, kasılma yeteneğinde olan, salgı hücreleri salgı ile dolduğunda kasılarak hücrelerin salgısını lümene boşaltmasını sağlayan, özellikle ter bezleri, tükrük bezleri, gözyaşı bezleri ve meme bezleri etrafında bulunan özelleşmiş epitel hücreleri. Miyoepitel. Devamını Oku

 • tribü: Aynı dili konuşan, aynı kurumlara, geleneklere, göreneklere sahip, ortak bir yerleşme alanı olan ve ortak bir kökten gelen birkaç jens’in özerk bir toprak üzerinde oluşturdukları budunsal birlik. Devamını Oku

 • tribü: Aynı dili konuşan, aynı kurumlara, geleneklere, göreneklere sahip, ortak bir yerleşme alanı olan ve ortak bir kökten gelen birkaç jens’in özerk bir toprak üzerinde oluşturdukları budunsal birlik. Devamını Oku

 • süt taşı: Süt kaynatılırken taşmaması için tencerenin içine konulan bombeli, yuvarlak, camdan yapılmış araç. Memede biçimlen nişasta cisimcikleri. Sığırlarda meme bezinde özellikle laktasyonun erken evrelerinde yaygın olup meme sinüsünün tıkanmasına neden olabilir. Devamını Oku

 • eşey bezi: Eşey organlarında eşey hücrelerini meydana getiren ovaryum, testis gibi bezler. Eşey hücresi oluşturan bezler ve üremede rol oynayan bazı hormonları salgılayan er bezleri ve yumurtalıklar, gonad, gonat. Devamını Oku

 • ksifido serker: Basit kuyruk yapısına sahip, ön kısmında delici bir iğnesi bulunan, stilet bezleri ve boşaltı bezleri aynı tipte olan serker tipi. Devamını Oku

 • Haller organı: Kimi kenelerde bulunan kokuyu ve nemi algılayan bir kemoreseptör. Kenelerde bacağın tarsusunun üst yüzeyindeki duyusal yapıların bir parçası. Devamını Oku

 • yağ bezi: Yağ bezleri. Deride bulunan ve kıl diplerinde yağ salgılayan bezler. Devamını Oku

 • meme bezi: Memenin süt salgılayan dokusu. Memeli hayvanların göğüs ya da kann bölgelerinde yerleşmiş süt salgılayan bezler. Süt bezi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar