aşırı ısıtma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte aşırı ısıtma kelimesinin manası:

 1. Bir sıvıyı kaynatmaksızın normal kaynama sıcaklığının üstüne ısıtma işlemi.
 2. Suyu yüksek basınç altında ısıtarak su buharının sıcaklığını 100
 3. Suyu yüksek basınç altında ısıtarak su buharının sıcaklığını 100°C'nin üstüne çıkarma işlemi.

aşırı ısıtma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kesintili ısıtma: Aşırı sıcaklık eğimlerini önlemek ereğiyle, kimi alaşım çelikleri ve büyük parçaları, işleme sıcaklığına ya da ısıl işlem sıcaklığına dek ara sıcaklıklarda durarak ısıtma işlemi. Devamını Oku

 • aşırı soğutma: Bir arı sıvı ya da çözeltiyi bileşenleri katılaşmadan normal donma sıcaklığının, bir gazı ise sıvılaşmadan normal kaynama sıcaklığının altına soğutma işlemi. Devamını Oku

 • kızgın: Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış Örnek: Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz, buhar olur. C. Meriç Eş arayan (hayvan). Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir Devamını Oku

 • ısıtma: Isıtma işi, teshin. Sıtma. Bk. Devamını Oku

 • bulamaçlı süreç: Önce bulamaca daldırılıp, sonra yüksek sıcaklıklarda ısıtarak uygulanan örtme işlemi. Devamını Oku

 • önısıtma: Gereken sıcaklıktaki ısıtmayı yapmadan önce, biryapımlı bir ısıtma sağlamak ve çatlamayı önlemek ereğiyle yapılan ısıtma işlemi. Devamını Oku

 • ısıtma aracı: Yüksek sıcaklıklardaki yenime dirençli alaşımlardan yapılmış ve fırınları ısıtmada kullanılan metal parça. Devamını Oku

 • ayrımsal damıtma: Çok bileşenli bir karışımın her kaynama sıcaklığında ya da belli sıcaklık aralıklarında, değişik ürünlerin alınıp, ayrı ayrı toplanarak damıtılması. Örn. yeryağından, benzin, gazyağı, yağyakıtlar vb. ayrı kesimler olarak elde edilmesi. Devamını Oku

 • ısılsıkıştırıcı: Yüksek basınçlı buharın etkisiyle alçak basınçtaki buharı sıkıştıran aygıt, termokompresör. Devamını Oku

 • damıtma: Damıtmak işi, taktir. Sıvıyı sürekli olarak buharlaştırıp sonra yine yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemi. Devamını Oku

 • boşluk damıtması: Kaynama sıcaklığı yüksek olan ve bu sıcaklıkta bozunan bileşiklerin elde edilmesi için, normal havayuvar basıncından daha düşük basınçlarda yapılan damıtma. Devamını Oku

 • Clausius Clapeyron eşitliği: Sıvının buhar basıncı üzerine sıcaklığın etkisini gösteren bağıntı. log P=-(L/4,58T)+C, T mutlak sıcaklık P buhar basıncı, L (cal/mol) molar buharlaşma ısısıdır. İntegrali alınmış şekli, Burada; T760, 760 mm Hg’daki, Tp P (mm Hg)’deki kaynama noktasıdır. L cal/mol ise R=1,986 cal.mol-1.K-1′ dir. Devamını Oku

 • buharlı ısıtma: Buhardan yararlanılarak yapılan ısıtma. Buharın taşıdığı ısıdan yararlanarak yapılan ısıtma. Devamını Oku

 • mutlak sıcaklık: Salt sıcaklık. Bk. saltık sıcaklık Devamını Oku

 • ısıtma kazanı: Isıtma döşeminde suyu ısıtmakta kullanılan araç. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar