asitlik değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte asitlik değeri kelimesinin manası:

 1. Gıda maddelerinde titrasyonla saptanan ve titrasyonda kullanılan alkalinin normalitesine göre ifade edilen asitlik miktarı, asitlik derecesi, titrasyon asidite, total asitlik, potansiyel asitlik, toplam asitlik.

asitlik değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nişasta değeri: Yemlerin her bir sindirilebilir organik besin maddelerinin, gelişmesini tamamlamış olan iğdiş edilmiş sığırların vücudunda yapabildiği yağ miktarıyla saf ve susuz nişastanın yaptığı yağ miktarının karşılaştırılması suretiyle bulunan, 100 kilogram yemde ifade edilen ve 1000 nişasta birimine eşit olan değer. Her kilogram saf nişastanın hesaplanan 2. 36 kilo kalori net enerji değeri, ND. Devamını Oku

 • asitlik indeksi: Yağlarda asitlik derecesi. Devamını Oku

 • dekstroz eş değeri: Şekerler ve nişasta hidrolizatlarıyla bağlantılı olarak kullanılan, kuru maddenin bir yüzdesi olarak dekstroz cinsinden hesaplanarak belirtilen toplam indirgen şeker miktarı. Devamını Oku

 • ph değeri: Birden on dörde dek değerler alabilen ve çözeltilerin asitlik ya da al kalilik kertesini gösteren ölçek. Devamını Oku

 • viskozite değeri: 100 cm³ sıvının akıcılık ölçeği olarak kullanılan kabın deliğinden boşalma süresinin saniye olarak miktarı. Devamını Oku

 • bazal azot değeri: Ergin hayvanlarda yaşama payı protein gereksiniminin belirlenmesinde kullanılan ve endojen gübre azotu x 0. 4, endojen idrar azotuyla deri döküntüleri azotunun toplamından oluşan değer. Devamını Oku

 • amino asit değeri: Proteinlerin niteliklerini belirlemek için referans bir proteinle kıyaslanarak saptanan değer. Devamını Oku

 • gizilgüç değeri: Bir taşınmazın gelecekte sağlayacağı gelir ya da üzerinde yapılacak bayındırlık ve iyileştirme etkinlikleri göz önünde tutularak saptanan varsayımsal değeri. Devamını Oku

 • kamulaştırma değeri: Bir kamulaştırma işleminde, taşınmazın yargı ve yönetim orunlarınca saptanan değeri. Devamını Oku

 • q değeri: Yemlerin metabolize olma derecesi Devamını Oku

 • q değeri: Yemlerin metabolize olma derecesi Devamını Oku

 • kadmiyum eşik değeri: Bir deney düzeninde verilen bulucu tepkisinin değişmemesi koşuluyla saptanan nötron enerjisi değeri. Devamını Oku

 • kadmiyum eşik değeri: Bir deney düzeninde verilen bulucu tepkisinin değişmemesi koşuluyla saptanan nötron enerjisi değeri. Devamını Oku

 • asitlik derecesi: Asitlik değeri. Devamını Oku

 • potansiyel asitlik: Asitlik değeri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar