asymmetric figure sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte asymmetric figure kelimesinin manası:

 1. Asimetrik şekil

asymmetric figure ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asymmetric: Asimetrik, bakışŸımsız Devamını Oku

 • asymmetric relation: Asimetrik bağıntı Devamını Oku

 • asymmetric flower: Asimetrik çiçek Devamını Oku

 • asymmetric carbon: Asimetrik karbon Devamını Oku

 • asymmetric synthesis: Asimetrik sentez Devamını Oku

 • asymmetric carbon atom: Asimetrik karbon atomu Devamını Oku

 • Markofnikof kuralı: Asimetrik bir çift bağa asimetrik bir maddenin elektrofilik katılmasının en kararlı karbo katyonu içeren yol üzerinden olduğunu belirten kural. Devamını Oku

 • asymmetrically: Asimetrik olarak Asimetrik olarak, denge ve oran eksikliğŸi olan bir şŸeklide Devamını Oku

 • figure: Rakam, numara, adet Değer, fiyat Devamını Oku

 • figure hugging: Rakam, numara, adet Değer, fiyat Devamını Oku

 • figure caption: Şekil açıklaması Devamını Oku

 • epimerler: Zincir veya halka yapıları aynı olup sadece bir tane asimetrik karbon atomu üzerindeki H ve OH gruplarının konumları farklı olması sonucu oluşan izomerler. Ör. D-glukoz ve D-mannoz epimer iki moleküldür. Devamını Oku

 • bakışımsız: Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), bakışıksız, asimetrik. Bakışım özelliği olmayan; hiçbir noktasına, bir çizgisine ya da düzlemine göre bakışımlı olmayan bir nesnenin Devamını Oku

 • değişken şekillik: Aynı anlam veya görevdeki bir şekil bilgisi biriminin ses yapısı bakımından çeşitlenmesi. Söz gelişi +lık addan ad türetme ekinin +lık/ +lik, +luk/ +lük biçimlerine girişi gibi: ağaç+lık, ev+lik, ot+luk, ömür+lük vb. Aynı durum yine birer şekil birimi olan kelime kökleri için de söz konusudur. ET. tıl/til «dil», bıç-/biç- (biçmek), buñ/muñ «sıkıntı, keder», TT. balta, Kary. Devamını Oku

 • transformation: Dönüşüm, dönüştürme, transformasyon, şekil değiştirme, voltaj değişikliği Şekil değişmesi, dönüşüm, dönüştürüm Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar