at gribi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte at gribi kelimesinin manası:

 1. Tüm yaş gruplarındaki atlarda görülebilen, h

at gribi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • grp kategori: Nesneleri bütün küçük gruplar ve okları da bu gruplar arasındaki grup morfizmaları olan büyük kategori. Devamını Oku

 • ab kategori: Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler olan büyük kategori. Devamını Oku

 • mikron altı: Sadece ultramikroskop ile görülebilen çapı 5×10-7 -2×10-5 cm arasındaki parçacıklar. Devamını Oku

 • cümle bilgisi: Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi. Bir dilde düşünce ve duyguların tam olarak anlatılabilmesi Devamını Oku

 • cis , trans izomerisi: Atom ya da grupların çift bağ etrafında (ya da halkalı sistemlerde) dönmesinin engellenmesiyle ortaya çıkan bir tür stereoizomer. Bu tür izomerlerin olabilmesi için çift bağ karbonlarının herbirinde iki farklı atom ya da grup bulunmalıdır. Çift bağ karbonlarındaki benzer grupların çift bağ düzleminin aynı tarafında olması hali cis , farklı tarafında olması hali ise trans izomeri Devamını Oku

 • integrin: Hücre dışı matrikste bulunan fibronektin, kollajen ve fibrinojen gibi yapışma proteinlerindeki arjinin, glisin, aspartik asitten oluşan tripeptitlere bağlanan, hücrelerle hücreler ve hücrelerle hücre dışı matriks arasındaki bağlantıya aracılık eden hücre zarındaki yapışma proteinlerinden ve almaç gruplarından biri. Devamını Oku

 • integrin: Hücre dışı matrikste bulunan fibronektin, kollajen ve fibrinojen gibi yapışma proteinlerindeki arjinin, glisin, aspartik asitten oluşan tripeptitlere bağlanan, hücrelerle hücreler ve hücrelerle hücre dışı matriks arasındaki bağlantıya aracılık eden hücre zarındaki yapışma proteinlerinden ve almaç gruplarından biri. Devamını Oku

 • kısaltma grupları: Ad-Fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil gibi kelime gruplarından kısalmış ya da cümlelerin aşınma, kısalma ve kalıplaşması ile oluşmuş bulunan kelime grupları. İki ad ögesinden meydana gelen bu gruplarda vurgu ikinci öge üzerindedir. Başlıca türleri bulunma, çıkma (ayrılma), isnat, vasıta, yönelme ve yükleme gruplarıdır. Ayrıntı için bunlara bk. Devamını Oku

 • makroskobik: Bk. iriölçekte Mikroskop kullanmadan çıplak gözle görülebilen. Devamını Oku

 • O dealkilasyon: İlaç moleküllerinin yapılarındaki oksijen atomuna bağlı alkil gruplarının yükseltgenmesi tepkimesi. Devamını Oku

 • at sarkoidi: Atlarda ve katırlarda nakledilebilir özellikte, bacakların alt bölümlerinde, çoğunlukla ülserli, büyük bir siğile veya taşkın granülasyon dokusuna benzer görünümlü, operasyon sonrası sıklıkla yeniden nükseden, mekik hücreli deri tümörü, sarkoit. Her yaş, ırk ve dondaki atlar etkilenir. Devamını Oku

 • sindiyotaktik polimer: Bir polimerde esas zincir üzerinde bir plânın her iki tarafındaki monomerlerinin R gruplarının düzgün şekilde değişmesi. Devamını Oku

 • intima cisimcikleri: Atlarda birçok organda ve özellikle de bağırsak submukozasındaki küçük arteryollerde, çok sayıda, damar lümenine doğru taşkın, endotel hücreleriyle döşeli mineralleşmiş kitleler. Devamını Oku

 • at babesiozisi: Atlarda ve diğer tek tırnaklılarda Babesia caballi ve B. equi türlerinin neden olduğu, Dermacentor, Hyalomma ve Rhipicephalus cinsi kenelerle taşınan, yüksek ateş, hareketsizlik, sarılık, mide ve bağırsak bozuklukları, hızlı kilo kaybı ve ödem oluşumu gibi belirtilerle ayırt edilen protozoer hastalık, at safra ateşi. Devamını Oku

 • gerçek görüntü: Işık ışınlarının toplanmasıyla oluşturulabilen ve bir perde üzerine düşürülebilen görüntü. Işık ışınlarının toplanmasıyla oluşturulabilen ve bir perde üzerine düşürülebilen görüntü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar