atadirimcilik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte atadirimcilik kelimesinin manası:

 1. Dinin; ölü ruhlarının, özellikle ata ruhlarının dirilerek yaşantılarını sürdürdüklerine dayanan evrensel inancın sonunda doğduğunu ileri süren görüş. bk. din.

atadirimcilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dirimsellik: Dinin çıkışına kaynaklık ettiği savunulan, doğada varolduğu sanılan, etkisi özellikle belirli nesne, hayvan ve insanlarda daha belirgin olan etkin yaşam gücü tasarımı ve inancı, bk. din. krş. büyücülük. Devamını Oku

 • inakçılık: Dogmacılık. Bir görüşü, bir inancı ya da bir düşünceyi ileri sürerken yeterli kanıtlar olmaksızın, onun kesinlikle doğru olduğuna güvenme. Devamını Oku

 • oversoul: Bütün ruhları birleştiren ve etkileyen evrensel ruh. Devamını Oku

 • güven değiştirim: Özellikle okula başladıktan sonra çocukların, ana ve babaların güç ve beceri yönünden eşsiz olduğu inancını yitirip, onların yerine bu açıdan başka kişileri koymaları. Devamını Oku

 • etik ethic: evrensel ahlak anlayışına ve yükümlülüklerine dayalı olarak ortaya konulan ve bir kişinin nasıl davranması gerektiğini gösteren iş yapma kuralları veya sistemi. Devamını Oku

 • doğum ağacı: Ağaçlarla çocukların gelişimleri arasında bir bağ bulunduğuna ilişkin evrensel inancın uygulanması sırasında, doğan çocukla birlikte dikilen ağaç. krş. kutsal ağaç, yaşam ağacı, Devamını Oku

 • erden doğumu: Genç bir kızın hiç bir cinsel ilişkide bulunmadan, şu ya da bu biçimde karşılaştığı doğaüstü güçler, koruyucular, ruhsallaşan nesnelerin etkisiyle gebe kalıp, çocuk doğurabileceğine ilişkin evrensel bir halk inancı, bk. doğum. Devamını Oku

 • burlesk: Sanat alanında ve özellikle edebiyatta rastlanan, komikliğe dayanan bir tür. Kalın çizgili, kişileri ve olayları karikatürleştirerek veren ve çoğu kez verici, taşlayıcı, abartılı güldürü. «Şakacı» sözcüğünden gelir. ABD’de bu tür, Devamını Oku

 • shintoism: ޞIntoizm, Japonya’nın yerel dini, doğŸa ruhlarına ve atalara tapınma temeline dayanan din Devamını Oku

 • bilimsel insancılık: İnsanı biyolojik-toplumsal bir varlık olarak düşünen, onun zekâsıyle bir uygarlık yaratabileceğini ileri süren; deneysel araştırma yöntemlerinin evrensel uygulanışına önem veren; doğru, gerçek vb. kavramların insancı değerler olduğunu ve bunlar üzerine insanlarca yapılan deneme sonuçlarına göre yargıda verilebileceğini ileri süren çağdaş bir düşünce akımı. Devamını Oku

 • görelilik kuramı: Işığın yayılma hızının, kaynağın ve gözlemcinin devinimime bağlı olmadığı ve evrensel bir değişmez sayı olduğu varsayımına dayanan, özellikle Einstein’in geliştirdiği çağdaş kuram. Birbirlerine göre düzgün doğru devinimde bulunan iki yerlem çatkısından birindeki gözlemci ötekindeki uzunluk, zaman, kütle gibi temel nicelikleri ve bunlara dayanan nicelikleri ölçerlerse kendi çatkılarındaki değerleri bulamazlar. Devamını Oku

 • seyfeddin: dini koruyan, dinin kılıcı. – türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır (Seyf-üd din) Dinin kılıcı, dinin askeri. Devamını Oku

 • dini bütün: Dinine çok bağlı, inancı sağlam olan, dinin buyruklarını eksiksiz yerine getiren Örnek: Dini bütün, ahlakı düzgün olduğu için sana sadakat gösterecek. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • sadreddin: dinin önderi, başı, ileri kişisi (ar.) er. – dinin önderi, başı, ileri kişisi. Devamını Oku

 • evrenselcilik: Doğa ve törel yasaların evrensel olduğunu ileri süren öğreti, üniversalizm. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar