atd sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte atd kelimesinin manası:

 1. gerçek kalkış zamanı

atd ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • last 1: Son, en sonraki, en gerideki, sonuncu: When does the last boat leave? Son vapur ne zaman kalkıyor? geçen, önceki, evvelki: last week geçen hafta. sabık. en son, son olarak: When did you last see Emin? Emin´i en son ne zaman gördün? son, en son. Devamını Oku

 • brundtland raporu: 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan ve yoksulluğun kaldırılması, doğal kaynaklardan elde edilen yararın eşit dağılımı, nüfus kontrolü ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi gibi sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çözüm arayan rapor. krş. sürdürülebilir kalkınma Devamını Oku

 • retrousse: Ucu yukarıya doğru kalkık Havaya kalkık, ucu kalkık Devamını Oku

 • dengeli kalkınma: Azgelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde karşılabilecekleri istem yetersizliğini önlemek amacıyla ekonomideki tüm kesimlerin eş-anlı olarak birbirlerini destekleyecek bir biçimde büyümesini öngören ve F. List tarafından ortaya atılıp Nurkse tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengesiz kalkınma Devamını Oku

 • agency for: Uluslararası Kalkınma Ajansı; yabancı ülkelerdeki kalkınmayı destekleyen kuruluşŸ Devamını Oku

 • dengesiz kalkınma: Azgelişmiş ülkelerde dengeli kalkınma modeli uygulamaları çok büyük kaynaklar gerektireceğinden sermaye yatırımlarının ekonominin seçilmiş anahtar kesimlerine yönlendirilmesiyle büyüme sürecinin hızlandırılacağını öngören ve F. Perroux tarafından ortaya atılıp Hirschman tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengeli kalkınma Devamını Oku

 • overreach oneself: Boyunda büyük işe kalkışmak, yapamayacağı işe kalkışıp becerememek Devamını Oku

 • dönem: Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot Örnek: Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi. H. E. Adıvar Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yasama meclisinin iki Devamını Oku

 • üç gedik modeli: Geleneksel kalkınma kuramlarında, yatırımların finansmanı için iç tasarruf ve dışalımın finansmanı için döviz ve büyüme için teknoloji kısıtlarına odaklanan iktisadi kalkınma modeli. Devamını Oku

 • iki gedik modeli: Geleneksel kalkınma kuramlarında, yatırımların finansmanı için iç tasarruf ve dışalımın finansmanı için döviz kısıtlarına odaklanan iktisadi kalkınma modeli. Devamını Oku

 • geniş zaman kipinin rivayeti: Geniş bir zaman kesiminde gerçekleşen oluş ve kılışları dyuma (rivayete) dayanarak anlatan birleşik kip türü: -r, -Ar, -Ir/-Ur geniş zaman eklerinden sonra i-miş rivayet ekinin getirilmesi ile kurulur. 3. şah. çokluk çekimi dışında kalan şahıs ekleri rivayet ekinden sonra gelir. Rivayet eki, eklendiği fiilin dil ve dudak benzeşmelerine uyar: alırmışım, başlarmışsın, çalarmış, dokunurmuşuz, ellermişsiniz, içerlermiş Devamını Oku

 • lahza: Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an Örnek: Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri / Bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Y. K. Beyatlı 1. bir bakış, bir göz atma. 2. göz kırpacak kadar zaman an. 3. bir kez göz kırpma. Devamını Oku

 • years: Yıllar, uzun zaman; iler yaşŸ, büyük yaşŸ; zaman için kullanılan genel terim (geçmişŸ, şŸimdiki ve gelecek zaman); zamanın belirli bir dönemi Devamını Oku

 • mazi: Geçmiş Örnek: Genç olmak maziyi ulu orta tahkir için bir mazeret değildir. H. R. Gürpınar Geçmiş zaman. Bk. geçmiş zaman Devamını Oku

 • kalkınma: Kalkınmak işi Örnek: Yeni kurulan, hızla gelişmiş, kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir ülke. N. Cumalı İyileşme, şifa bulma Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar