atılım sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte atılım kelimesinin manası:

 1. İleri atılma, atılma işi.
 2. Hızla ilerleme, hamle, savlet.
 3. Sayı kazanmak amacıyla yapılan atılış, hücum.
 4. Herhangi bir konuda ilerleme çabası, hamle.
 5. Sıçramaya girerkenatılım hareketi.

atılım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • atışlı akımölçer: Anlık bir akım atımının taşıdığı elektrik yükü tutarını veren akımölçer. Devamını Oku

 • yana atılım: Vücudun, yana genişçe bir adım alıp ağırlığı yandaki bacak üzerinde tutarak ayakta bulunduğu durum. Devamını Oku

 • yaşama atılımı: (Bergson’da) Yaşamı ileri götüren iç güç; yaşamın her türlü yaratıcı gelişmesinde kendini belirten, yaratmadan yaratmaya sıçramayı sağlayan güç, evrenin ana, temel gücü. // Bergson bu terimi “Yaratıcı Evrim” adlı yapıtında kullanmıştır. Devamını Oku

 • öne atılım duruşu: Öne bükülü adım duruşunda, gövdenin, öne eğik arkadaki gergin bacakla bir doğrultuya getirildiği ve vücut ağırlığının önde tutulduğu durum. Devamını Oku

 • hücum: Saldırma, saldırı, saldırış Örnek: Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı / Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Y. K. Beyatlı Üşüşme, bir yere toplanma. “İleri” anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Devamını Oku

 • ışığın kırılımı: Işık ışınlarının değişik iki ortamı ayıran yüzeyden geçerken kırılarak ilerleme doğrultusunu değiştirmesi. Işık ışınlarının değişik iki ortamı ayıran yüzeyden geçerken kırılarak ilerleme doğrultusunu değiştirmesi. Devamını Oku

 • ışığın kırılımı: Işık ışınlarının değişik iki ortamı ayıran yüzeyden geçerken kırılarak ilerleme doğrultusunu değiştirmesi. Işık ışınlarının değişik iki ortamı ayıran yüzeyden geçerken kırılarak ilerleme doğrultusunu değiştirmesi. Devamını Oku

 • savaşım: Herhangi bir amaca erişmek, bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele Örnek: Bir polemikçi, bir savaşım insanı değildi. H. Taner Devamını Oku

 • gem almayan atın ölümü yakındır: Söz dinlemeyen hırçın kişi, davranışının büyük zararını görür. Devamını Oku

 • dağılım: Dağılarak birbirinden ayrılma. Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı. Devamını Oku

 • ölüm kalım meselesi: Yok olmamak amacıyla girişilen mücadele. Devamını Oku

 • bağlı bölük tasarımı: (Deneysel tasarım) Gereksinilen yineleme sayısını azaltmak, amacıyla kullanılan bir tür eksik bölük tasarımı. Devamını Oku

 • atılım yürüyüşü: Geniş adımla ve ağırlığı öndeki bükük diz üzerine vererek yürüme. Devamını Oku

 • ölçüp biçmek: Bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek. Bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek: “Değer yargılarımızı her an, hiç durmamacasına yeniden ölçüp biçmek zorunluluğumuz, işte bu Devamını Oku

 • yazılı yoklama: Yazılı sınav. Belli bir süre içinde uygulanan öğretim programıyla ilişkili olarak öğrencilerin ilerleme derecelerini ve başarılarını saptamak amacıyla ders öğretmenince yapılan, kalem ve kâğıt kullanmaya dayalı küçük sınav. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar