atmosfer kirlilik monitörü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte atmosfer kirlilik monitörü kelimesinin manası:

 1. Havadaki kirlilik sınırı önceden belirlenmiş düzeyi aştığında, uyarıda bulunan aygıt.

atmosfer kirlilik monitörü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kritiklik monitörü: Olası bir kritiklik kazasının boyutunu ölçerek, kaza boyutu öngörülen düzeyi aştığında uyarıda bulunan aygıt. Devamını Oku

 • atmosfer kirlilikölçeri: Havadaki aerosol, buhar ve gazın hacimsel etkinliğini ölçmeye yarayan ışınım ölçüm aygıtı. Devamını Oku

 • yazgıcılık: Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm. Bütün olayları önceden ve kesinlikle Tanrı’nın kararlaştırdığını, bunun Devamını Oku

 • ışınım monitörü: Işınım ölçme ve uyarıda bulunma işevlerini birlikte gerçekleştiren düzenek, monitör. Devamını Oku

 • hazır değer: Önceden belirlenmiş değer. Devamını Oku

 • opioit almaçlar: Günümüze kadar MSS, otonom sinir sitemi, sindirim kanalının miyenterik pleksusu, kalp, böbrek, adrenal bez, vaza deferens, pankreas, yağ hücreleri ve lenfositlerde belirlenmiş olan, opioitler tarafından uyarılan, mü, kappa, sigma, delta ve epsilon olmak üzere 5 alt tipi belirlenmiş ve her birinin uyarılmasına bağlı olarak değişik biyolojik cevaplar oluşan almaçlar. Devamını Oku

 • kırılma indisi: Bk. kırılma göstergesi Optik özellikleri ayrı iki ortamda ışık hızlarının birbirine oranı.kırılma indisi, iki ortamı ayıran yüzeyi geçen bir ışık ışınının gelme ve kırılma açılarının sinüslerinin oranına eşittir. Devamını Oku

 • vadeli işlemler: Belirlenmiş bir tarihte teslim edilmek üzere önceden belirlenmiş bir fiyattan belli bir miktarda mal, menkul değer, para veya başka bir mali aracın teslim edilmesine yönelik alım satım işlemleri. Devamını Oku

 • atmosfer kirlilik belirteci: Havada radyoaktif aerosol buhar veya gazdan oluşan bir kirliliğin varlığını belirleyen aygıt. Devamını Oku

 • uyarıcı: Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih. Bir dizgenin, bir işlergenin çalışmasını sağlamak ya da bir olayı başlatmak için kullanılan ön enkeleme gereci. Devamını Oku

 • prearranged: Önceden belirlenmişŸ, önceden ayarlanmışŸ, danışŸıklı Devamını Oku

 • predetermined: Önceden belirlenmişŸ, önceden kararlaşŸtırılmışŸ Devamını Oku

 • barocreceptor: havadaki basınç değişimleriyle kolayca uyarılan isnir ucu, basınç değişimlerine hassas alıcı organ. Devamını Oku

 • atmosfer denetimi: Bir atmosferin belirlenmiş bileşimini sürdürebilmesi için yapılan ölçme, katma ve çıkarma işlemi. Devamını Oku

 • impurity: Murdarlık Kirlilik, pis oluş Saflığı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar