atopi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte atopi kelimesinin manası:

 1. Bazı kişilerin genetik mekanizmalara bağlı olarak alerjik reaksiyonlara karşı hassas olması.
 2. Sık kalınan çevresel antijenlere karşı aşırı IgE üretimi ve değişmiş özgün olmayan reaktivite sonucu oluşan kalıtsal yatkınlık. Bu yatkınlık sonucu, deri ve mukoza alerjik burun yangısı, bronşiyal astım ve deri yangısı gibi alerjik reaksiyonlar görülür. Atopik köpek, kedi ve atlarda başlıca hedef organ deridir. Sığırlarda alerjik burun yangısı görülür

atopi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alerjik astım: Alerjik sebeplerle oluşan bronşiyal astım, atopik astım. Devamını Oku

 • köpek atopisi: Çoğunlukla 1-3 yaşındaki, daha çok dişi köpeklerde, ev tozları, küfler, yabani otlar, tüyler, meralar ve çiçek tozlarından kaynaklanan bacak, yüz ve vücudun alt bölümlerinde kaşınma, kıl örtüsünde renk değişimiyle belirgin, ikincil olarak da hayvanın kendi kendini yaralaması sonucu deride sıyrık ve kabuklanma, bakteriyel pyoderma, konjunktiva yangısı, dış kulak yangısı, sebore, hiperhidrozis, astım ve burun yangısıyla Devamını Oku

 • saman nezlesi: Genellikle bahar aylarında görülen, çiçek tozlarına karşı alerjiden ileri gelen nezle, bahar nezlesi. İnsanlarda, yılın belli mevsimlerinde, çiçek tozu gibi allerjenlerin etkisiyle oluşan bronşiyal astım benzeri belirtilerle seyreden anaflaktik veya Devamını Oku

 • glossitis alerjika: Alerjik reaksiyonlar sonucu oluşan dil yangısı. Özellikle sığırlarda şap veya viral diyare aşılamasından sonra oluşur. Devamını Oku

 • steril eozinofilik püstülozis: Köpek, kedi ve atlarda gövde ve baş bölgesinde, deride birçok odakta, aniden gelişen kaşıntılı, kızartılı, aseptik irinli kabartılar, alopesi ve foliküllerin çevresinde eozinofilik infiltrasyonuyla belirgin akut deri yangısı. Köpeklerde nedeni bilinmez ve kanda eozinofiliyle seyreder. Kedi ve atlarda ise sivrisinek veya pire ısırığı aşırı duyarlılığıyla ilişkilidir. Devamını Oku

 • steril eozinofilik folikülitis: Köpek, kedi, inek ve atlarda ender olarak görülen, deride kaşıntısız, kabuklu kabartı, deri döküntüsü ve foliküllerin etrafında eozinofil lökosit infiltrasyonuyla belirgin yangısal reaksiyon. Köpeklerde sivrisinek ısırıklarına, kedi ve atlarda ise, atopi, yiyecek alerjisi, onkoserkiyazis, sivrisinek veya pire ısırığı aşırı duyarlılığıyla ilişkilidir. Devamını Oku

 • alerjik burun yangısı: Yaz ve bahar aylarında çiçek tozlarına karşı köpek, kedi, sığır ve koyunlarda, burun mukozasının çok sayıda eozinofil lökosit, nötrofil ve az sayıda makrofaj infiltrasyonuyla belirgin yangısı, atopik rinitis, sığırların yaz nezlesi. Devamını Oku

 • atopik deri yangısı: Atopiye bağlı olarak biçimlenen damar genişlemesi, perivasküler mononükleer hücre infiltrasyonu ve yüzeysel epidermisin yaygın ödemiyle belirgin kronik seyirli deri hastalığı. Sadece kedi, köpek, koyun ve atlarda, astım, kurdeşen ve egzama gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkar, atopik dermatitis. Devamını Oku

 • pemfigus foliyaseus: Yaygın eksfoliyatif, kalın yangısal kabukların veya pulların oluşumu, akantolizis ve kıl dökülmesiyle belirgin immün aracılı hastalık. Köpek, kedi, keçi ve atlarda görülür, yaş ve cinsiyet yatkınlığı bulunmamaktadır. Devamını Oku

 • pemfigus foliyaseus: Yaygın eksfoliyatif, kalın yangısal kabukların veya pulların oluşumu, akantolizis ve kıl dökülmesiyle belirgin immün aracılı hastalık. Köpek, kedi, keçi ve atlarda görülür, yaş ve cinsiyet yatkınlığı bulunmamaktadır. Devamını Oku

 • histamin: Mast hücrelerinde sentezlenen, alerjik belirtilere yol açan, merkezî sinir sisteminde nörotransmitter olarak görev yaptığı bilinen, kuvvetli bir damar genişletici madde. Formülü C3H3N2CH2CH2NH2, mol kütlesi 111,1 g , e.n. 83-84 Devamını Oku

 • bronşçuk yangısı: Akciğer hava yollarının en darı olan, bronşiolit. Çoğunlukla bronşlardaki yangının bronşiollere yayılması sonucu veya bronşit ve pnömoniyle aynı zamanda görülür. Genellikle viral etkenlerce oluşturulur ve bronşitten farklı olarak amfizem ve atelektazi daha sık biçimlenir. Devamını Oku

 • çiftçi akciğeri: Sığırlarda, Micropolyspora faeni gibi termofilik Actinomycete’lerin sporlarına karşı Arthus tipi alerjik hastalık. Çiftçilerde de bu sporların solunum yoluyla alınması sonucu benzer hastalık tablosu görülür, alerjik alveolitis, aşırı duyarlılık pnömonitisi. Devamını Oku

 • bronşit: Bronş ve bronşçukların iltihaplanmasıyla oluşan hastalık Örnek: Bazılarının bronşiti, bazılarının romatizması azmış. A. Haşim Bronşlarda bakterilerin yerleşip üreyerek iltihaplanması. Bronş veya bronşların yangısı. Morfolojik özellikleri üst solunum yollarının yangılarına benzer. Devamını Oku

 • pire ısırığı aşırı duyarlılığı: –Iişi–Rık bölgesinde salınan histamin benzeri ajanlar, proteolitik enzimler ve antikoagülanlar nedeniyle oluşan alerjik nitelikli deri yangısıyla belirgin, kedi ve köpeklerde sık rastlanan aşırı duyarlılık reaksiyonu, pire ısırığı dermatitisi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar