atriyoventriküler düğüm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte atriyoventriküler düğüm kelimesinin manası:

 1. Kalpte, sağ kulakçığın alt kesiminde kulakçıklararası bölmenin karıncıklar arası bölmeye geçiş yerinde yer alan, elektriksel etkinliğin karıncıklara geçmesini sağlayan uyarı üretim merkezi, AV düğüm, Aschoff-Tawara düğümü. Kulakçıklardan karıncıklara uyarının iletilmesini sağlar.

atriyoventriküler düğüm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • atriyoventriküler demet: Uyarı üretim merkezlerindeki uyarımları kalp kası tellerine ulaştıran demet, His demeti. Devamını Oku

 • atriyoventriküler blok: Kalpte atriyovetriküler düğüm, his demeti veya his demeti dallarındadaki herhangi bir yerinde oluşan iletim bozukluğu sonucu kulakçıkla karıncık arasındaki iletimin gecikmesi veya kesintiye uğraması, AV-blok. Birinci, ikinci ve üçüncü derece kalp bloku olarak üç biçimde oluşur. Devamını Oku

 • üçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajı: Beyin iskemisi nedeniyle, sinüs düğümünden çıkan uyarıların karıncıklara hiç ulaşamaması durumu, Adam-Stokes hastalığı, total blokaj. Devamını Oku

 • atriyoventriküler: Kulakçık-Karıncık Devamını Oku

 • atriyoventrikül düğümü: Sinoatriyal düğümden aldığı impulsları kalbin karıncıklarının duvarlarına taşıyan kalbin özelleşmiş kas dokusu. Devamını Oku

 • birinci derece atriyoventriküler blok: Birinci derece kalp bloku. Devamını Oku

 • ikinci derece atriyoventriküler kalp blokajı: Normal birkaç kalp kontraksiyonundan sonra bir kontraksiyon dönemi zamanı kadar bir süre kalbin kontraksiyon yapamaması durumu. Devamını Oku

 • üretici güçler: Marksist yaklaşımda, üretim ilişkilerini belirleyen en önemli unsurları oluşturan; üretim sürecinin öznel ve nesnel etkenleri olan insan, üretim araçları, üretim örgütlenmesi, bilgi ve teknoloji gibi toplumun doğa üzerindeki değiştirici etkinliğinin araçları. Devamını Oku

 • ünimodüler dönüşüm: Sonlu boyutlu vektör uzayının, ünimodüler matrisli doğrusal dönüşümü. Devamını Oku

 • sinoatriyal düğüm: Ana toplardamarların sağ kulakçığa açıldığı yerde epikardiyumun altında bulunan, değişikliğe uğramış kas hücrelerinden oluşan ve ayrıca sinir teli ve gangliyonlardan zengin düğüm, sinus düğümü, S-A düğüm, Keith-Flack düğümü, kalbin uyarı odağı. Kalbin belirli aralıklarla ve düzenli çalışması için gerekli uyarımları oluşturur. Devamını Oku

 • parafoliküler hücre tümörleri: Tiroit bezindeki kalsitonin salgılayan parafoliküler hücrelerden köken alan, en çok yaşlı boğalarda oluşan, diyetteki yüksek kalsiyum düzeyine bağlı olarak oluşan iyicil veya kötücül bez tümörleri. Omurlarda osteofitler, ankiloz, spondioz ve osteosklerozla birlikte görülür, C hücre tümörleri, tiroit bezi C hücre tümörleri. Devamını Oku

 • çocuğa dönük program: Öğretim etkinliklerinin çocukların ilgi ve amaçlarına göre belirlenmesini; bu etkinlikleri, öğretmen ile öğrencilerin birlikte çalışarak seçmesini ve planlamasını; öğretim yöntemleri arasında en çok sorun çözme yönteminden yararlanılmasını öngören bir öğretim programı. Devamını Oku

 • alt üşek düşümü: Bir radyo lambasında ya da bir gözede elektriksel erkilin alt-üşek önünde keskin düşüşü. Işık yaylı kaynak aygıtında yayla alt-üşek arasındaki gerilim düşüşü. Devamını Oku

 • ölüler dünyası: Ölenlerin “canlı” olarak yaşadıkları tasarımlanan dünya. a. bk. öte dünya. Devamını Oku

 • ventriküler kıvrım: Gırtlakta ses kordonlarının üstünde yer alan, sesin gürlüğünün sağlanmasında önemli rol oynayan mukoza kıvrımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar