autonomous expenditure sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte autonomous expenditure kelimesinin manası:

 1. Otonom harcamalar

autonomous expenditure ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • özerk harcamalar: Bk. otonom harcamalar Devamını Oku

 • adygei autonomous region: Adigey Otonom Bölgesi; Adigey, kuzeybatı Kafkas DağŸları’nda yer alan otonom bölge Devamını Oku

 • özfinansman oranı: Bir işletmenin belli bir dönemde, yatırım harcamaları için gereksinim duyduğu finansmanın ne kadarını özkaynaklarıyla karşıladığını gösteren ve özkaynaklardan karşılanan yatırım harcamalarının toplam yatırım harcamalarına bölünmesiyle hesaplanan oran. Devamını Oku

 • autonomous import: Otonom dışalım Devamını Oku

 • autonomous investment: Otonom yatırım Devamını Oku

 • autonomous consumption: Otonom tüketim Devamını Oku

 • autonomic: Özerk, muhtar, muhtariyetle idare edilen, otonom. Otonom Devamını Oku

 • autonomous: Özerk, muhtar Özerklige ait Müstakil, Devamını Oku

 • karelian autonomous republic: Karelya Özerk Cumhuriyeti, Rusya Avrupası ve Finlandiya’da Finlandiya Körfezi ve Beyaz Deniz arasında bulunan otonom cumhuriyet Devamını Oku

 • cari gider: Yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan kamu harcamaları. Bk. cari harcamalar Devamını Oku

 • devlet giderleri: Devletin iktisadi ve işlevsel harcamaları olarak sınıflandırılan kamu harcamaları. Devamını Oku

 • faiz dışı konsolide bütçe harcamaları: Konsolide bütçe harcamalarından faiz harcamalarının düşürülmesiyle elde edilen bütçe büyüklüğü. Devamını Oku

 • financing expenses: (Muhasebe) harcamaları fonlama, işŸletmenin harcamalarını kaptmak için kredi alma veya para çoğŸaltma (faizi ve değŸer farkını içeren) Devamını Oku

 • enflasyonist gedik: Bir ekonomide; tüketim, yatırım, hükümet harcamaları ve net dışsatım toplamından oluşan planlanan harcamaların, tam işlendirme reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyinden fazla olması durumu. Devamını Oku

 • basit çoğaltan: Gelir harcama modelinde tüm kalemlerin otonom olduğu varsayımı altında otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin milli gelir üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğiliminin tersine eşit olan katsayı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar