autotype sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte autotype kelimesinin manası:

 1. Ototopi yöntemiyle basmak
 2. Ototopi

autotype ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • inundate: Su basmak, sel basmak, boğmak Su ile kaplamak, su basmak, sel basmak Devamını Oku

 • flood: Sel, taşkın tufan, seylap: met, kabarma Su, deniz, derya, nehir: bolluk: üstüne sel gibi su salıvermek, sel basmak, istilâ etmek: sel gibi akmak, taşmak coşmak Devamını Oku

 • deluge: Tufan, büyük sel, çok şiddetli yağmur Suya boğmak, su basmak Devamını Oku

 • break forth: Ter basmak, kahkahayı basmak, yaygarayı basmak Devamını Oku

 • stomp: Ağırlığını vererek basmak, bastırmak. Yere vurmak, ayağıyla ezmek, basmak, tepinmek Devamını Oku

 • letter: Harf Mektup, tezkere Çoğ Devamını Oku

 • mühürlemek: Bir yazı, belge vb.nin doğruluğunu veya kabul ve onayını belirtmek amacı ile altına mühür koymak, mühür basmak. Bir şeyin üzerine açıldığında belli olması için yetkili makamlarca yapıştırılan kırmızı muma mühür Devamını Oku

 • imprinting: Canlının kendi cinsini veya kendisini barındıranı tanımasını sağlayan doğal eylem. [imprint] basmak, kondurmak, etkilemek, baskı ve yayınevi özelliklerini basmak Devamını Oku

 • militate: Tesir etmek, ağır basmak Etkilemek, ağır basmak Devamını Oku

 • mezzotint: Bir çeşit bakır veya çelik klişe Böyle klişe ile resim basmak. Devamını Oku

 • stamp: Pul yapıştırmak, pullamak, damgalamak, kaşe basmak, tepinmek, mühürlemek, basmak, bastırmak, çiğnemek, ayağını sertçe vurmak, ezmek, yok etmek, onaylamak, tasdik etmek, etiketlemek, göstermek, kanıtlamak, kazımak, işlemek Ayağını yere vurmak Devamını Oku

 • italicise: İtalik harflerle yazmak, italik harflerle basmak, harflerin sağŸa doğŸru yattıkları yazı şŸeklini kullanarak basmak (ayrıca italicize) Devamını Oku

 • artotype: Artotype, (Baskıda) sanat çalışŸmaları reprodüksiyonlarının en kaliteli kopyalarını yapmak için kullanılan renkli baskı türü, bir çeşŸit ototopi Devamını Oku

 • tread on smb.s corns: Nasırına basmak, gücendirmek, bamteline basmak Devamını Oku

 • adım atmak: Yürümek için ayağını öne doğru uzatıp basmak. 1) yürümek için ayağını öne doğru uzatıp basmak: “Yıllar var ki bu eve tek bir ziyaretçi bile adım atmamıştı.” -E. Şafak. 2) mec. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar