average boiling point sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte average boiling point kelimesinin manası:

 1. ortalama kaynama noktası

average boiling point ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • boiling point: Kaynama noktası Devamını Oku

 • boiling point elevation: Kaynama noktasını yükseltme Devamını Oku

 • elevation of boiling point: Kaynama noktası yükselimi Devamını Oku

 • ortalama üstikisel sapma: Bir gözlemler kümesinin, herhangi bir başlangıç noktası çevresindeki ikinci baklemi. Eğer başlangıç noktası yalın ortalama ise,ortalama üstikisel sapma, değişke adını alır. anlamdaş ortalama üstikisel yanılgı. Devamını Oku

 • initial boiling point: Baslangiç kaynama noktasi Devamını Oku

 • fahrenhayt ölçeği: Bir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama noktasını 212° ve buzun erime noktasını 32° olarak alan sıcaklık ölçeği. Devamını Oku

 • fiziksel özellikler: Bir özdeğin, sertlik, yoğunluk, erime noktası, kaynama noktası, renk gibi kimyasal değişimlerinden bağımsız olan özellikleri. Devamını Oku

 • irtifa etkisi: irtifa, deniz seviyesinden daha yukarı yüksekliklerde suyun kaynama noktasının değişmesidir. bulunulan yüksekliğe göre radyatör suyunun kaynama sıcaklığının değişmesine, irtifa etkisi denir. Devamını Oku

 • kızgın: Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış Örnek: Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz, buhar olur. C. Meriç Eş arayan (hayvan). Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir Devamını Oku

 • weighted average: AğŸIrlıklı ortalama, tartılı ortalama, denge ortalama, farklı bileşŸenleri farklı yollarla ağŸırlıklılandırılmışŸ ortalaması; bir tedarikin değŸerini ölçme metodu Devamını Oku

 • fahrenhayt kertesi: Bir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama noktası ile buzun erime noktası arasındaki sıcaklık aralığının 180 de biri. Devamını Oku

 • degrees centigrade: Santigrat derece, 0 derecenin suyun donma noktası ve 100 derecenin ise kaynama noktası olduğŸu termometre ile yapılan sıcaklık ölçümü Devamını Oku

 • degrees fahrenheit: Fahrenhayt derecesi, 32 derecenin suyun donma noktası ve 212 derecenin ise kaynama noktası olduğŸu termometre ile yapılan sıcaklık ölçümü Devamını Oku

 • network access point: ŞŸEbeke erişŸim noktası, büyük ölçekli aktarma imkanları ile donatılmışŸ ve ayrı İnternet Hizmet SağŸlayıcıları arasında bağŸlantı noktası görevi olan ağŸ değŸişŸim noktası, NAP (Telekomünikasyon) Devamını Oku

 • kaynama noktası yükselmesi: Bir sıvı içinde bir maddenin çözünmesiyle sıvının kaynama noktasının yükselmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar