awards received sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte awards received kelimesinin manası:

 1. Aldığı ödüller

awards received ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • awards: Ödüller Devamını Oku

 • proksimal düz tübül: Böbrekte medüller bölgedeki, zayıf fırçamsı kenarı olan, kübik hücrelerle döşeli tübüller. Devamını Oku

 • efide: yürekler, kalpler, gönüller (ar.) ka. – yürekler, kalpler, gönüller. Devamını Oku

 • iç sular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerleri. Devamını Oku

 • paldım: Yük ve binek hayvanının, semer veya eyerinin ileri kaymasını önlemek için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayış Örnek: O başta: Kuskunu kopmuş eğerli düldüller. Bu başta: Paldımı düşmüş semerli bülbüller. M. A. Ersoy Devamını Oku

 • gametofit: (Yun. gametes: eş; phyton: bitki) Gametleri meydana getiren fertler ya da döller. Gametleri oluşturan fertler veya döller. Devamını Oku

 • çekim kromatografisi: Molekül ayırma tekniği. Özel proteinleri, belli kimyasal gruplara olan çekimleri sebebi ile, bu grupları kapsayan kolonlardan geçirerek saflaştırma tekniği. Bu teknikte sefaroz gibi moleküller çözünmeyen bir matrikse bağlanırlar, bu bağlantılara çekim gösteren moleküller tutunurlar ve böylece proteinler saf olarak elde edilirler. Affinité kromatografisi. Devamını Oku

 • bütün: Eksiksiz, tam Örnek: Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede. N. Cumalı Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi Örnek: Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu. Y. K. Karaosmanoğlu Bozuk olmayan (para). Devamını Oku

 • van der waals kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. Devamını Oku

 • öncül: Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herhangi biri, mukaddem. Bir tasımda sonucu hazırlayan ilk iki önermeden her biri, mukaddem. Devamını Oku

 • kohezyon: Moleküller arasındaki çekim kuvveti. Yakınlık derecesi. Devamını Oku

 • cremains: Ölünün yakılmasından sonra kalan küller, ölünün yakılmasından sonra cesetten geri kalan küller Devamını Oku

 • alfa hücreleri: Pankreasın Langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalâde parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. A hücreleri. Hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, Devamını Oku

 • sonuç: Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice Örnek: Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi. N. Cumalı Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. Öz, özet. Devamını Oku

 • mukaddemat: Bk. öncüller Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar