ayarlama sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ayarlama kelimesinin manası:

 1. Ayarlamak işi.
 2. Bir ölçü aracının gösterdiği değerleri, ölçek olarak kabul edilen ya da doğruluğuna güvenilen başka bir araca göre düzenleme.
 3. Bk. bölmelendirim
 4. Bir ölçüm aygıtını amaca uygun olarak derecelendirme.
 5. Bir ölçmede yapılan yanılgı sınırlarını saptama.
 6. Standartlaştırma.

ayarlama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ısı ayarlama: Her hayvan türünün 37 Devamını Oku

 • ayarlama eşitsizliği: İki gözün merceğinin ayarlama gücündeki eşitsizlik. Devamını Oku

 • ayarlama müsavatsızlığı: Bk. ayarlama eşitsizliği Devamını Oku

 • fırın atmosferi ayarlama: Fırın atmosferinin istenilen bileşimi sürdürebilmesi için, bileşenlerin sürekli çözümlenmesi ve ayarının yapılması İşlemi. Devamını Oku

 • yanıtlayıcı: Bir soruşturu yada görüşmede bilgi alınmak üzere kendisine soru yöneltilen ve soruya amaca uygun olarak yanıt veren kişi. Devamını Oku

 • fordist üretim sistemi: Hareketli üretim bantları, özel amaçlı takım tezgâhları aracılığıyla standartlaşmış malların kitlesel seri üretiminin öngörüldüğü, ürün standartlaşmasının üretimin verimliliğini artırdığı ve artan istemin de bu standartlaşmayı hızlandırdığı ve otomobil üreticisi Henry Ford’un geliştirdiği üretim biçimi. Devamını Oku

 • değişiklik: Değişik olma durumu. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Devamını Oku

 • standardize: Belirli bir ölçüye uydurmak, standardize etmek, ayarlamak, normalleştirmek [standardize (Amer.) ] standartlaştırmak, tek tip yapmak, titre etmek, ayarlamak Devamını Oku

 • çıkarım: Çıkarma işi. Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarma, istidlal. Devamını Oku

 • generally recognized as safe: Genellikle güvenilir olarak kabul edilen, GRAS, zararsız, bir kimsenin sağŸlığŸı için tehlikeli olmayan (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından tehlikesiz kabul edilen gıda katkı maddelerine tahsis edilen etiket) Devamını Oku

 • mevsuk: Belgeye dayanan, doğru, doğruluğuna güvenilen, sağlam. Tamlanan. Devamını Oku

 • töretanımazlık: Toplumca benimsenmiş töre ile ilgili değerleri değiştirmek isteyen doktrinlerin genel adı, immoralizm. Ahlaksal değerlere, törelere ve ilkelere karşı kayıtsızlık, aldırışsızlık. Devamını Oku

 • kütüğe yazılmış markanın korunması: Yönteme uygun olarak yapılan işlemler sonunda kütüğe yazılan markanın, yasaların gösterdiği koşullara ve yöntemlere uygun olarak korunması. Devamını Oku

 • kütüğe yazılmış markanın korunması: Yönteme uygun olarak yapılan işlemler sonunda kütüğe yazılan markanın, yasaların gösterdiği koşullara ve yöntemlere uygun olarak korunması. Devamını Oku

 • konvansiyonel silah: Taraflarca gücü, niteliği bilinen ve klasik olarak kabul edilen nükleer ve kimyasal silah dışında kalan savaş aracı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar