ayatı tekviniye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ayatı tekviniye kelimesinin manası:

 1. Tekvini ayetler. (Bak: Tekvin) (Osmanlıca'da yazılışı: âyât-ı tekviniye)

ayatı tekviniye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • evamiri tekviniye: Tekvine ait emirler.(Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelan-ı nümuv der: “Ben sünbülleneceğim, meyve vereceğim”, doğru söyler. Yumurtada bir meyelan-ı hayat var. Der: “Piliç olacağım”, Biiznillah olur, doğru söyler. Bir avuç su, meyelan-ı incimad ile der: “Fazla yer tutacağım”, metin demir onu yalan çıkaramaz, sözünün doğruluğu demiri parçalar. Şu meyelanlar iradeden gelen evamir-i tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir. Devamını Oku

 • ayat: (Ayet. C.) Ayetler. (Osmanlıca’da yazılışı: âyât) Devamını Oku

 • ayatı kibriya: Allah’ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren ayetler, deliller ve eserler. (Osmanlıca’da yazılışı: âyât-ı kibriyâ) Devamını Oku

 • tekvinat: (Tekvin. C.) Tekvinler, var etmeler, yaratmalar. (Osmanlıca’da yazılışı: tekvinât) Devamını Oku

 • muhkematı kuraniyye: Manası açık ve te’vile ihtiyacı olmayan ayetler. Başka bir manaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan ayetler. Bu ayetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla asla te’vile muhtaç olmazlar. Bazı şeylerin haram olması veya enbiya kıssaları (Ekasis-i enbiya) gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: muhkemat-ı kur’aniyye) Devamını Oku

 • ayatı kuraniye: Kur’anın ayetleri. (Osmanlıca’da yazılışı: âyât-ı kur’âniye) Devamını Oku

 • ayatı muhkemat: Manası kat’i ve açık olan Kur’an ayetleri. (Osmanlıca’da yazılışı: âyât-ı muhkemât) Devamını Oku

 • alemi tekvin: Devamlı değişen. Vücud ve hudus alemi. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i tekvin) Devamını Oku

 • hoca tahsin efendi: (Vefatı: Mi. 1880) Yanya civarından (Filatlı) olup Osmanlı Alimlerinin sonuncularındandır. Tarih-i Tekvin ve Esas-ı İlm-i Hayat gibi eserleri vardır. (Osmanlıca’da yazılışı: hoca tahsin efendi (filâtî)) Devamını Oku

 • tekviniye: Yaratmağa, tekvine ait. Tekvinle alakalı.(Evamir-i şer’iyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi, evamir-i tekviniyeye karşı da itaat ve isyan vardır. Birincisinde mükafat ve mücazatın ekseri ahirette; ikincisinde, ağlebi dünyada olur. Mesela: Sabrın mükafatı zaferdir, ataletin mücazatı sefalettir, sa’yin sevabı servettir. Sebatın mükafatı galebedir. M.) Devamını Oku

 • sıfatı sübutiye: Cenab-I Hakk’ın sıfatları: Hayat, İlim, Sem’, Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin sıfatları. Bunlara “Sıfat-ı semaniye” de denir. (Osmanlıca’da yazılışı: sıfât-ı sübutiye) Devamını Oku

 • sıfatı sübutiye: Cenab-I Hakk’ın sıfatları: Hayat, İlim, Sem’, Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin sıfatları. Bunlara “Sıfat-ı semaniye” de denir. (Osmanlıca’da yazılışı: sıfât-ı sübutiye) Devamını Oku

 • müşkilatı kuraniye: Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen ayetler. (Osmanlıca’da yazılışı: müşkilat-ı kur’aniye) Devamını Oku

 • müşkilatı kuraniye: Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen ayetler. (Osmanlıca’da yazılışı: müşkilat-ı kur’aniye) Devamını Oku

 • versos: Ayetler Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar