ayguci sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ayguci kelimesinin manası:

 1. vezir

ayguci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asaf: Vezir. Hazreti Süleyman’ın veziri Devamını Oku

 • queen: Kraliçe Arı beyi (ana arı) Devamını Oku

 • vezir i azam: büyük vezir, sadrazam, başbakan. onyedinci yüzyıl ortalarına kadar ‘sadrazam’ yerine kullanılan unvan veya sıfat. (en büyük vezir). Devamını Oku

 • tarkan: İslamlıktan önce verilmiş vekil, vezir, bey gibi san. Ayrıcalıklı, saygın kişi. Devamını Oku

 • müteferrika: Küçük giderler için ayrılan para. Güvenlik kuruluşlarında şüpheli kimselerin ilgili yerlere gönderilmek için geçici olarak barındırıldıkları bölüm. Devamını Oku

 • buyrultu: İrade. Sadrazam, vezir, beylerbeyi vb. yüksek devlet görevlileri tarafından yazılan buyruk. Devamını Oku

 • kalafat: Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi Örnek: Kalafatın tokmak gürültüsü ve denize uzayan zift kokusu arasından yol aldım ve tenha yollara saptım. Halikarnas Balıkçısı Aşağısı dar, yukarısı geniş bir çeşit yeniçeri başlığı. Devamını Oku

 • tuğrakeş vezir: Bk. tuğracı vezir Devamını Oku

 • vezire: (ar.) ka. – (bkz. vezir). Devamını Oku

 • vizier: Vezir Devamını Oku

 • ferz: Satranç oyununda vezir. Devamını Oku

 • kapı halkı: Sadrazam, vezir, eyalet valileri, beylerbeyleri vb. devlet büyükleri yanında hizmet gören kimselere verilen genel ad. Zengin ve büyük bir evde çalışanların bütünü. Devamını Oku

 • vezirlik: Vezir olma durumu, vezaret. Devamını Oku

 • tuğracı vezir: Padişahın tuğrasını çekmek yetkisi bulunan vezir. Devamını Oku

 • vizierial: Vezire ait. vezir tarafından verilen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar