ayırıcı işaret sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ayırıcı işaret kelimesinin manası:

 1. Bir sesin boğumlanma açısından özellik gösteren türlerini birbirinden ayırmak için kullanılan işaret: yuvarlak a’yı düz a’dan ayırmak için (°-: å), damak n’sini diş n’sinden ayırmak için (-˜: ñ, ng) işaretlerinin kullanılması gibi.
 2. Resmî alfabede seslerin veya hecelerin doğru seslendirilmesine yardımcı olmak üzere, harflerin altına, üstüne veya yanına konan işaret. Yazı dilimizde düzeltme, kesme işaretleriayırıcı işaretler olarak kullanılır:kar/kâr, kâhin, lâmba, lâf, neş’e, mel’un, n’oldu, n’etsin vb.
 3. Bk. ayırıcı im

ayırıcı işaret ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kesme işareti: Özel adlara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı, kesme, kesme imi, apostrof ( ‘ ). Özel adlara, gerçek Devamını Oku

 • ayırıcı besi yerleri: Bileşimlerine katılan çeşitli indikatörler ve kimyasal maddeler yardımıyla üreyen kolonilerin aldıkları renge göre mikroorganizmaları tanımlamanın mümkün olduğu, genellikle katı olarak hazırlanan besi yerleri. Devamını Oku

 • işaret zamiri: Varlıkların yerini, işaret yoluyla belirten zamir, gösterme zamiri. Somut ve soyut nesneleri işaret etme, gösterme yoluyla karşılayan kelime. Bugün Türkçede kullanılan işaret zamirleri bu, şu, o (teklik) bunlar, şunlar, onlar Devamını Oku

 • ayırıcı niteliğin yok olması: Zamanla bir markanın ayırıcı niteliğinin ortadan kalkması ve o markanın bir mal durumuna gelmesi (Frigidaire’in buzdolabı yerine kullanılıp marka olduğunun düşünülmemesi gibi). Devamını Oku

 • ayırıcılık işlevi: Bir ölçek sınarının, ölçüm sürekliliği üzerindeki değişik konumlarda yer alan tutum dizilleri arasında belirgin ayrımlar yapabilmesini gerektiren ölçekleme kuralı, bkz. dizil. Devamını Oku

 • doğrusal ayırıcı işlev: (Çok değişkenli istatistik) Gözlenen değişken değerlerinin ya da sıklıklarının doğrusal işlevi olan bir ayırıcı işlev. Devamını Oku

 • işaret etmek: Bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek Örnek: Annem eliyle, yüzüyle ne biçim işaret etti babama bilmiyorum ama, hiç ses çıkarmadılar. S. F. Abasıyanık Belirtmek Örnek: Ben, yalnız bir noktaya işaret etmekle iktifa edeceğim. Atatürk Devamını Oku

 • ayırıcı negatif: Ana negatifteki renklerin siyah-beyaz olarak ya ayrı ayrı kuşaklar üzerine ya da tek kuşakta birbirini izleyen resimler olarak basılmasıyla sağlanan negatifler. Devamını Oku

 • ayırıcı öğeler: Bir markayı başka bir markadan kolayca ayırmak için değişik yapı durumu veren çizgiler, yazılar, bezekler ya da renkler. Devamını Oku

 • ayırıcı tanı: Hastayı var olan klinik belirtilerdeki benzerlikler bakımından akla gelebilecek her hastalık yönünden muayene ederek ve elde edilen bulguları değerlendirerek gerçek hastalığın ne olduğunu ortaya koyma işlemi, diferensiyel diagnoz, tefriki teşhis. Devamını Oku

 • ayırıcı tanı: Hastayı var olan klinik belirtilerdeki benzerlikler bakımından akla gelebilecek her hastalık yönünden muayene ederek ve elde edilen bulguları değerlendirerek gerçek hastalığın ne olduğunu ortaya koyma işlemi, diferensiyel diagnoz, tefriki teşhis. Devamını Oku

 • marble ayırıcı: Nitrürlenmiş paslanmaz çeliklerin, doku kalınlığı ve yapısını belirlemek için kullanılan bir dağlayıcı. Devamını Oku

 • marble ayırıcı: Nitrürlenmiş paslanmaz çeliklerin, doku kalınlığı ve yapısını belirlemek için kullanılan bir dağlayıcı. Devamını Oku

 • işaretçi: İşaret veren kimse veya nesne. Devamını Oku

 • ayırıcı boyama: Gram boyama gibi birden fazla boya kullanılarak yapılan mikroskobik inceleme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar