ayrallık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ayrallık kelimesinin manası:

 1. Yetkili kamu kuruluşlarının, kimilerine belgeleme ya da yapı kurallarına bağlı olmaksızın yapı oluru vermeleri.

ayrallık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ayrallık: Yetkili kamu kuruluşlarının, kimilerine belgeleme ya da yapı kurallarına bağlı olmaksızın yapı oluru vermeleri. Devamını Oku

 • yazılık tutma ayrılığı: Gelir vergisinden bağışık olan tecimci, kazançları götürü olarak saptanan ve vergilendirilen bağımsız uğraşı çalışırları. Kurumlar vergisi ile bağımlı olmayan kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışmakta olduğu saptanan dernek ve kuruluşların yazılık tutma zorunluluğunda olmamaları. Devamını Oku

 • bayındırım akçası: İngiltere’de, toprak iyelerinin, kendi toprakları üzerinde bayındırlık etkinliğinde bulunabilmeleri için bayındırım oluru karşılığında kamu kuruluşlarına ödemekle yükümlü oldukları para. Devamını Oku

 • yıllık ödenti: Kamu yararına uygun girişimlerin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla devlet ya da bir kamu kuruluşunca her yıl ödenmesi yüklenilen para. Devamını Oku

 • yıllık ödenti: Kamu yararına uygun girişimlerin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla devlet ya da bir kamu kuruluşunca her yıl ödenmesi yüklenilen para. Devamını Oku

 • ödeneklikte onaylılık ilkesi: Devlete, illere, belediyelere ilişkin ya da devletin katılma payı bulunan yapımsal kuruluşlara, özel sektöre ve genel olarak bunların dışında kalan diğer topluluklara ilişkin tüm ödenekliklerin uygulamadan önce yetkili kuruluşlarca onanmış olması ilkesi. Devamını Oku

 • iktisadi devlet teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri Devamını Oku

 • yazılık tutma zorunluluğu: Tecim ve yapımla uğraşanlarla, tecim ortaklıkları, uğraşıları, tecim ve yapıma ilişkin kamu kuruluşları, dernek, kuruluş ve örgütleri ve vakıflara ilişkin ekonomik işletmeler, bağımsız uğraşı çalışırları ve çiftçilerin ödeyecekleri vergiler saptanılmak üzereyazılık tutma zorunluluğunda olmaları. Devamını Oku

 • maliye: Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü Örnek: Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Anayasa Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı. Devamını Oku

 • gümrük: Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi. Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu. Devamını Oku

 • önalım hakkı: Özel kişilerin iyeliğinde bulunan bir taşınmazın, iyesince satışa çıkarıldığında, öncelikle devlet, kent yönetimi ve öteki kamu kuruluşlarına satılmasını öngören sınırlama; kamu kuruluşlarına bu amaçla tanınan öncelikli satınalma hakkı. Devamını Oku

 • güzelduyusal denetim: Kentlerin düzentasarlarını uygulayan yetkili kişi ve kuruluşların, kentlerde ve kasabalarda göze hoş gelmeyen, çirkin ve yapıdüzen kurallarına aykırı gelişmeleri ve yapı yapmayı önlemeleri amacıyla kendilerine tanınmış bulunan tüzel yetkiler. Devamını Oku

 • yansız aracı: İşçi ve işveren kurallarınca uzlaştırma kurallarına kandi haklarını savunmak amacıyla gönderilen yetkili kişiler. Devamını Oku

 • sekreter: Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip. Özel veya kamu kuruluşlarında yönetim ve yazışmalardan sorumlu kimse, yazman. Devamını Oku

 • özerk bütçe: Önceki düzenlemede kamu iktisadi teşebbüsleri ile sosyal güvenlik kuruluşları bütçelerini kapsarken, daha sonra 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası ile birlikte yalnızca kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşan bütçe. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar