ayrımsal kaynakça sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ayrımsal kaynakça kelimesinin manası:

 1. İçerdiği kitapların kaynakçasal kimlikleri yanında kitabın formaları, forma imleri, anahtar sözcükleri, su damgaları vb. üstüne de bilgi veren kaynakça.

ayrımsal kaynakça ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tanıtmalı kaynakça: Kaynakçasal kimliğini verdiği yapıtları, içeriği ve konusu ile kimi zaman da üstünde bilgi vererek tanıtan kaynakça. Devamını Oku

 • ayrımsal not: Ayrımsal fişte, parçanın alındığı bütünle ilgili bilgiyi veren bölüm. Devamını Oku

 • kaynakçalar kaynakçası: Kaynakça yapıtlarını konu edinen kaynakça. Devamını Oku

 • evrensel kaynakça: Dünyadaki bütün kitapları kapsayan kaynakça. (Henüz gerçekleşemedi.) Devamını Oku

 • ayrımsal: Ayrıma ilişkin, farka ait. Devamını Oku

 • kaynakçasal dizin: Genel ya da özel bir konuda yazılmış ya da basılmış kitap ve yazıları tanıtmalı ya da tanıtmasız belirten liste. Sıraladığı kitap ve yazıları salt kaynakçasal yönden açıklayan, başkaca hiç bir Devamını Oku

 • ayrımsal kataloglama: Ayrımsal fişin hazırlanmasında yarar sağlayan kataloglama türü. bkz. ayrımsal fiş. Devamını Oku

 • ayrımsal dizinleme: Sözcüklerin, abecesel sıralanması yerine birincil, ikincil, üçüncül vb. başlıklar altında ilgilerine göre sıralanmalarını öngören dizinleme. Devamını Oku

 • ayrımsal fiş: Süreli yayınlardaki her yazar ya da birden çok yazarı olan kitaplarda her bir yazara ait bölüm için çıkarılan fiş. Devamını Oku

 • ayrımsal fiş: Süreli yayınlardaki her yazar ya da birden çok yazarı olan kitaplarda her bir yazara ait bölüm için çıkarılan fiş. Devamını Oku

 • ayrımsal damıtma: Çok bileşenli bir karışımın her kaynama sıcaklığında ya da belli sıcaklık aralıklarında, değişik ürünlerin alınıp, ayrı ayrı toplanarak damıtılması. Örn. yeryağından, benzin, gazyağı, yağyakıtlar vb. ayrı kesimler olarak elde edilmesi. Devamını Oku

 • ayrımsal ölçek: Konumları belli olan sınarlara verdikleri olumlu yanıtlara dayanarak kişilerin tutumlarını belirleyen ölçek. Devamını Oku

 • ayrımsal yöntem: Sınıflandırmada, belli bir konuyu parçalara ayırıp, bu parçalarla, belirli kurallar gereğince, yeniden bütüne varma yöntemi. Devamını Oku

 • kaynak fiş: Katalogda yer alacak fişlerin başlıklarının belli bir düzende olmasını sağlamak için hazırlanan fiş. bkz. kaynak dizim, yazar kaynak dizimi, konubaşlığı kaynak dizimi. Devamını Oku

 • kaynak dizim: Kaynak fişlerin türlerine göre bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkan dizim. a. bkz. kaynak fiş, yazarkaynak dizimi, konubaşlığıkaynak dizimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar