azotlama sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte azotlama kelimesinin manası:

 1. Azotlu besin almayan bitki veya hayvanların dokularındaki serbest azotu tespit etme işi.
 2. Azotlamak işi.

azotlama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • epifit: Üst bitken. (Yun. epi: üzerinde; phyton: bitki) 1. Bir bitkinin dış yüzeyinde yaşayan fakat ondan su ya da besin almayan bitki. 2. İnsan ya da hayvan üzerinde yaşayan ektoparazit bir Devamını Oku

 • protein olmayan azotlu maddeler: Geviş getiren hayvanların işkembe mikroorganizmaları tarafından mikrobiyal protein üretiminde kullanılan, üre, amonyum karbonat, amonyum fosfat, azotlu yağlar, aminler, amitler, pürin ve pirimidin bazları, nitratlar ve çeşitli alkaloitler gibi protein yapısında olmayan azotlu bileşikler, NPN. Devamını Oku

 • yem: Hayvan yiyeceği. Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan, oltaya takılan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne Örnek: İtina ile iğneye yemi taktı. S. F. Abasıyanık Ağızotu. Devamını Oku

 • rasyon: Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı. Günlük besin Devamını Oku

 • üre: Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde. Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz. Devamını Oku

 • sindirilebilir besin maddeleri: Yemle alınan besin maddeleriyle, dışkı ve idrarla dışarı atılan (kullanılan hayvan tavuk olduğu takdirde gübreyle birlikte çıkarılan idrardaki sindirilmemiş besin maddeleri, var olan ürik asit miktarına göre düzeltmesi yapılmış olan) besin maddeleri arasındaki fark. Her yem besin maddesinin hayvan tarafından sindirilen veya emilen kısmı, hazmolabilir besin maddeleri. Devamını Oku

 • kendi kendine yemlenme: Ahır dışındaki ot yığınına veya silaj hendeğine sığır veya koyunların salıverilerek ancak yem zayiatını önlemek için yeri değiştirilebilen parmaklık konularak hayvanların istediği kadar veya belirli bir süre serbestçe kaba yem yemelerini sağlayan basitleştirilmiş bir yemleme sistemi. Devamını Oku

 • biyoloji: Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi. (Yun. bios: hayat; logos: ilim) Hayat ilmi; genel anlamda bitki ve hayvanların köken, yapı, gelişme, çalışma, dağılış, Devamını Oku

 • kamçılılar: Bir hücreli hayvanların, önlerinde hareketi sağlayan bir veya dört tane kamçı biçiminde duyargası bulunan, uzunlamasına ikiye bölünerek çoğalan bir sınıfı. (Yun. mastix: kamçı; pherein: taşımak) Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminin, Devamını Oku

 • kök nodülü: Baklagillerde ve bazı bitkilerde kökte oluşan ve azotu tespit eden bakterileri kapsayan yumrular. Devamını Oku

 • kök nodülü: Baklagillerde ve bazı bitkilerde kökte oluşan ve azotu tespit eden bakterileri kapsayan yumrular. Devamını Oku

 • bioecology: Bitki ve hayvanların çevre ile olan ilişkileriyle uğrasan ekoloji dalı biog Biyoekoloji, canlılar çevresi bilimi, hayvanlar ve bitkiler ile ortamları arasındaki karşŸılıklı etkileşŸimi inceleyen bilim Devamını Oku

 • dondurma mikrotomu: (Yun. mikros: küçük; tome: kesmek) Tespit edilmiş ya da edilmemiş hücre ya da dokuların ince kesitlerinin hazırlanması sırasında lipitler gibi bazı maddelerin korunması için kullanılan özel bir mikrotom. Çok süratli olan bu metot, ameliyat sırasında, bazı tümörlerin habis olup olmadıklarının teşhisi için kullanılmaktadır. Devamını Oku

 • otoimmünite: Öz bağışıklık Selftoleransın zayıflaması ya da bozulması durumunda ortaya çıkan, bağışıklık cevabının kendi antijenlerine (vücutta oluşan) karşı oluştuğu anormal bir durum. Devamını Oku

 • özsu: Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare. Hayvan veya bitki dokusundaki su. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar