azurofil granüller sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte azurofil granüller kelimesinin manası:

 1. Elektron mikroskobunda özel granüllerden daha koyu olarak gözlenen, lenfositlere özel olmayıp diğer lökositlerde de görülen granüller.

azurofil granüller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • glikojen granülleri: (Yun. glykys: tatlı; genes: meydana gelme) Kas ve karaciğer hücrelerinin sitoplâzmasında depolanan, özel bir düzenleniş gösteren (alfa, beta, gama partikülleri) ve glikojen kapsayan granüller. Kas ve karaciğer hücrelerinin sitoplazmasında depolanan Devamını Oku

 • endoplazma retikulumu: Elektron mikroskobunda hücrelerde gözlenen, proteinlerin ve lipitlerin sentezlenmesi ve taşınmasında görevli ergasitoplazmanın iç plazma ağı. Ünit zar yapısındaki endoplazma retikulumunun granüllü ve granülsüz iki tipi bulunur. Devamını Oku

 • endoplazma retikulumu: Elektron mikroskobunda hücrelerde gözlenen, proteinlerin ve lipitlerin sentezlenmesi ve taşınmasında görevli ergasitoplazmanın iç plazma ağı. Ünit zar yapısındaki endoplazma retikulumunun granüllü ve granülsüz iki tipi bulunur. Devamını Oku

 • eozinofilik ağız granülomu: Dilin yan ve alt yüzeylerinde, daha az olarak da yumuşak damakta tek veya çok sayıda, çoğunlukla ülserleşmiş, kabarık plak biçiminde, üzerleri sarı-esmer eksudatla örtülü granülom oluşumuyla belirgin aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu biçimlenen eskimo köpeklerinin ailevi bir hastalığı, oral eozinofilik granülom, eozinofilik granülom. Devamını Oku

 • granüler hücre Schwannomu: Özellikle yaşlı at ve köpeklerde sıklıkla dilin tabanında ve akciğerlerde görülen, PAS pozitif granüller içeren, kas belirleyicileri için negatif, S-100 veya NSE için pozitif immünoreaksiyon veren hücrelerden oluşan, Schwan hücrelerinden veya onların öncülerinden köken aldığı sanılan, alan, çoğunlukla iyicil bir tümör, granüler hücre miyoblastomu, granüler hücre tümörü, miyoblastom. Devamını Oku

 • granülosit: Tanecikli akyuvar Sitoplazmalarında yaygın granüller bulunan nötrofil, eozinofil ve bazofil lökositler. Devamını Oku

 • zimogen granülleri: (Yun. zyme: bırakmak; genes: meydana getirme) Sindirim enzimi salgılayan pankreas hücrelerinde enzim öncüsü maddeyi içeren küçük, yoğun granüller. Proenzim, proferment. Devamını Oku

 • kedilerin eozinofilik ve kollajenolitik granülomu: Kedilerde yaygın olarak görülen, nedeni bilinmeyen, deride sarı-pembe plaklar tarzında granülomlu deri yangısıyla birlikte biçimlenen kollajen dejenerasyonu, kollajenolizisli kedi eozinofilik granülomu. Devamını Oku

 • granülasyon: Taneciklenme Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan küçük sertçe kitleler veya granüller. Devamını Oku

 • granülomlu: Granülomlardan oluşmuş, granülomatöz. Granülom özelliği gösteren, granülomatöz. Devamını Oku

 • bazal lamina: Epitel tabakasının altında bulunan ve bu hücreleri altındaki dokudan ayıran, ışık mikroskobunda bazal zarla (bazal membran) birlikte, elektron mikroskobunda bazal zardan ayrı olarak görülen, bazal zarla arasında ince bir tabaka hâlinde elektron yoğunluğu az olan lamina lucida (lamina rara) bulunan, kollagen, proteoglikan, lâmininler vb. içeren ince tabaka. Schwann hücresi, düz kas, kalp kası hücrelerinin etrafındaki Devamını Oku

 • granüler venereal hastalık: Çoğu evcil hayvanda rastlanmakla birlikte, özellikle düvelerde vulva mukozasında, boğalarda penis derisinde ve prepusyumda, yaklaşık 1 milimetre çapında, çeşitli mikroorganizmalara karşı özel olmayan lenfoid hiperplazilerden kaynaklanan, yuvarlak düğümcük tarzında küçük sert kabartılarla belirgin patolojik değişim, granüler vajina yangısı, granüler vajinitis, nodüler vajinitis, granüler vulvovajinitis. Devamını Oku

 • kedilerin atipik mikobakteriyel granülomu: Kedilerde, saprofit mikobakterium türlerinin yara enfeksiyonu sonucu oluşturduğu granülom ve ülser oluşumuyla belirgin deri yangısı, fırsatçı mikobakteriyel granülom, piyogranülomlu pannikulitis. Devamını Oku

 • granülosit yapımı: Kemik iliğinde granülosit olma yönünde uyarılan hücrelerin hemositoblastuslardan bölünerek sırasıyla miyeloblastus, promyelositus ve metamiyelositusların biçimlenmesi. Poietinlerin etkisi altında bölünmeler sonucu nötrofil, eozinofil ve bazofil granülositler ortaya çıkar. Devamını Oku

 • bazofil granülosit: Özgül granül içeren ve kanda en az bulunan akyuvar. Özel granülleri heparin, histamin ve kimi canlılarda ise serotonin içerir. Düz kasların yavaş bir biçimde kasılmasını sağlayan lökotrienleri üretme yeteneğinde olan hücrelerdir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar