azzam sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte azzam kelimesinin manası:

 1. en büyük, en ulu. abdullah azzam: afganistan islâmî hareketinin siyasi liderlerinden. bir suikast sonucu şehit olmuştur
 2. (ar.) er. - en büyük, en ulu. abdullah azzam

azzam ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • abadilei seba: Meşhur olan yedi Abdullah isimli sahabe-i kiram (R.A.) (Abdullah İbn-i Abbas, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Mes’ud, Abdullah İbn-i Ravaha, Abdullah İbn-i Selam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin ebi Evfa (R.A.) (Asr-ı saadette Abdullah ismiyle anılan ikiyüz yirmi sahabe-i kiram hazeratı vardı.) (Osmanlıca’da yazılışı: abâdile-i seb’a) Devamını Oku

 • assassinate: Suikast yapmak, alçakçasına adam öldürmek (özellikle siyasi kişileri) Bir kimsenin şöhretini mahvetmek assassina’tion i suikast, adam öIdürme. Devamını Oku

 • afgan: Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse. Afganistan’a ve Afganistan halkına özgü olan. Devamını Oku

 • leading activist: BaşŸ eylemci, siyasi bir grubun liderlerinden biri, bir eylemci örgütünün başŸı Devamını Oku

 • el hamaayan: El Hamaayan, Ultra-Ortodoks Musevi hareketinin dini kuruluşŸlarını yönetmek için şžas (dini siyasi parti) tarafından kurulan kurum (İsrail) Devamını Oku

 • martyrize: [martyrize (Amer.) ] şehit kılmak, şehit etmek, şehit olmak Şehit etmek, şehit kılmak Devamını Oku

 • gaullist: Gaulist, Charles de Gaulle’un siyasi ilkelerini destekleyen ve savunan kişŸi; Vichy rejimine karşŸı Fransız direnişŸ hareketinin destekleyen Fransız kimse Devamını Oku

 • martyr: Şehit Bir amaç uğruna ölen veya işkenceye katlanan kimse Devamını Oku

 • assassin: Suikastçı, katil, gizlice adam öIdüren kimse İsmaili mezhebinin Haşşâşin denilen koluna mensup olan kimse. Devamını Oku

 • belirsiz geçmiş kipi: (Derleme.. nakli mazi, anlatılan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, miş’li geçmiş) Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini başkasından duyarak veya belirsiz olarak bildiren kip. Türkçede bu kip -miş ekiyle kurulur: 1. K. T. gelmişim (gel-miş-im) , almışım, olmuşum, gülmüşüm. 2. K. T. gelmişsin (gel-miş-sin) , almışsın, olmuşsun, gülmüşsün. 3. K. T. gelmiş Devamını Oku

 • casualty: Kazaya uğrayan kimse Şehit, öIü, yaralı Devamını Oku

 • political: Devlete veya hükümete ait Siyasi, siyasete ait, siyasal Devamını Oku

 • conspire: Gizlice anlaşmak, anlaşmak, komplo kurmak; fesat çıkarmak; birlik olmak; suikast hazırlamak; kurmak Fesat maksadı ile gizli ittifak yapmak, suikast hazırlamak Devamını Oku

 • belhi: belh şehrine mensup (afganistan) (ur.). – belh şehrine mensup (afganistan). – erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devamını Oku

 • abdullah ibni abbas: Ashab-I Kiram’ın fakih ve müctehidlerindendir. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) amcasının oğludur. Ashab-ı Kiram arasında mümtaz bir mevki’e haizdir. Sahih-i Buhari’de mezkur olduğu üzere Resul-i Ekrem (A.S.M.), Abdullah hakkında : “İlahi onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret!” diye dua buyurmuştu. Bu ali duaya mazhariyetinden dolayı zamanın en bilgin şahsiyeti olmuştu. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) hadislerini ezberlemekte, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar