babaerki sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte babaerki kelimesinin manası:

 1. Yetkenin, akrabalığın, evliliğin erkek (baba) soyu çizgisine göre sıkı bir biçimde düzenlenmesi (Bu terim bugün artık budunbilimde kullanılmamaktadır).

babaerki ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tekyanlı akrabalık: Toplumlarda, baba ve ana soylarından yalnız birine göre işleyen akrabalık düzeni, bk. babayanlı akrabalık, anayanlı akrabalık, krş. ikiyanlı akrabalık. Devamını Oku

 • babayanlı akrabalık: Tüm akrabalık ilişki ve sorunlarını, baba soyunu temel alarak çözümleyen akrabalık türü. krş. anayanlı akrabalık. Devamını Oku

 • cancılık: E. B. Tylor’un (1832-1917), dinin gelişimini açıklamaya yönelik kuramında birinci basamak olan ve yalnızca insanların değil, bitkilerin, nesnelerin ve doğal belirtilerin de canları olduğu tasarımlanan dinsel dünya görüşü (Bu görüş bugün artık budunbilimde geçerli sayılmamaktadır), a. bk.cancılık öncesi. Devamını Oku

 • ikiyanlı akrabalık: Kimi toplumlarda saptanan, babayanlı akrabalıkla anayanlı akrabalığın bir arada işlediğini gösteren oluşum, bk. anayanlı akrabalık, babayanlı akrabalık, tekyanlı akrabalık. Devamını Oku

 • babaerkil aile: Yetkenin doğrudan doğruya babada ya da ailenin erkek başkanında toplandığı aile tipi. Devamını Oku

 • nesep: Soy, baba soyu. Devamını Oku

 • sıralama: Sıralamak işi. Ve televizyonda kullanılan çeşitli gereçlerin (film, mıknatıslı kuşak, mıknatıslı görüntü kuşağı, resim, saydam resim, vb.) istenildiğinde kolayca bulunabilecek biçimde düzenlenmesi. Devamını Oku

 • neseb: Sülale, hısımlık, karabet, soy. Baba soyu, atalar zinciri. Devamını Oku

 • nesib: soylu, soyu temiz baba Asil kadının vasfı. Devamını Oku

 • klan: Boy (II). Ortak bir atadan geldiklerine inanan, kendi aralarında evlenmeyen, hem ana, hem de baba çizgisine göre düzenlenmiş, birbirleriyle akraba, birden çok büyük ailenin bir araya gelmesi sonucu oluşan toplumsal Devamını Oku

 • anayanlı akrabalık: Tüm akrabalık ilişki ve sorunlarını, ana soyunu temel alarak çözümlemeye çalışan akrabalık türü. krş. babayanlı akrabalık. Devamını Oku

 • ıhvei müteferrikın: Ana baba bir veya yalnız ana bir yahut da yalnız baba bir erkek kardeşler. (Müennesi: “Ahavat-ı müteferrikat’tır) (Osmanlıca’da yazılışı: ıhve-i müteferrikîn) Devamını Oku

 • sire: Baba, ata Efendimiz (eskiden herhangi büyük bir kimseye şimdi ise yalnız hükümdarlara hitaben kullanılan bir tabir) Devamını Oku

 • konser ışıtaçı: Çerçeve dizi ışıkları içinde kullanışlı bir araç. 500 vatlık ışıtacıyla sahne çerçevesinin yarısını kapsayacak bir aydınlatma alanına yayılan ve üç ya da dört kanala bağlanabilen ışık aracı. Buna X-ışmı da denilir. Son yıllarda genellikle kullanılmamaktadır. Devamını Oku

 • akrabalık: Akraba olma durumu. Birbirlerine karşı birtakım toplumsal, ekonomik, kültürel ilişki ya da yükümlülükleri olan akrabaların oluşturdukları düzen. bk. akraba, babayanlıakrabalık, anayanlıakrabalık, sınıflayıcıakrabalık, atasoyluakrabalık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar